خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

مطالعه، برنامه کاری هاشمی رفسنجانی در منزل است.

  • دوشنبه ۱ دی ۱۳۷۶

دوشنبه ۱ دی ۱۳۷۶ // ۲۱ شعبان ۱۴۱۸// ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷

 

تا ساعت ده صبح در منزل، آیات‌الاحکام را مطالعه کردم. تا عصر در دفتر کوشک بودم؛ دوشنبه آنجا می‌روم. در کوشک ملاقات نمی‌گذاریم و وقت به مطالعه بولتن‌ها، گزارش‌ها و نامه‌ها می‌گذرد. معمولاً از سونا و استخر هم استفاده می‌کنم.

عصر و شب در منزل مطالعه می‌کردم؛ کتاب تاریخ اکتشافات و اختراعات اتم و صنایع نظامی ‌اتمی و نیز اصلاح خاطرات [عبور از بحران: ۱۳۶۰]. در گزارش‌ها، بحران مالی شرق و تنش جدید در روابط عراق و آمریکا و کسالت آقای [بوریس] یلتسین، [رئیس‌جمهور روسیه] موردتوجه است.