دکتر غلامعلی رجایی، مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی، که کتاب «در آینه» را به عنوان مصاحبه با هاشمی رفسنجانی منتشر کرد، نکته های قشنگی از نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان جنگ گفت.
خاطرات دیگران از آیت الله هاشمی رفسنجانی

ریشه‌های نهضت ، رهبری نهضت،  مبارزه در دوران تبعید امام،   ساواک و مبارزه با مخالفان،  درس ولایت فقیه ،سفر به خارج از کشور،  دیدار با امام در نجف ،   بازگشت به ایران،  دستگیری و بازجویی،   ...
مقدمه کتاب خاطرات سال 1357

سردار سازندگی- رؤیای ناتمام - هماهنگی و تفاهم با رهبری - معضل تندروها و خودسرها در دستگاه‎‏های حاکمیتی - انتخابات ریاست‏ جمهوری -
مقدمه کتاب خاطرات سال 1375
<