خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

  • دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۷۶

دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۷۶ // ۲۷ رمضان ۱۴۱۸// ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸

 

تا ساعت سه بعد از ظهر، در منزل تاریخ اواخر دولت احمدشاه و مقدمات انتقال سلطنت به رضاخان را مطالعه کردم. عصر به دفترم رفتم. در شمیران برف می‌بارید و در جنوب تهران، خبری از بارندگی نبود.

تا مغرب، گزارش‌ها را خواندم و کارها را انجام دادم. افطار، مجموع بستگان من و عفت میهمانمان بودند. نمازجماعت و افطار و خوشامدگویی به میهمانان انجام شد، سپس به منزل مراجعت کردیم. در گزارش‌ها، مجدداً تهدید به حمله نظامی آمریکا علیه عراق و رسوایی جنسی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح است.