خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • طرح اصلاح مدیریت استانها، شهرها و بخشها در وزارت کشور به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

طرح اصلاح مدیریت استانها، شهرها و بخشها در وزارت کشور به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۸

طرح اصلاح مدیریت استانها، شهرها و بخش‌ها در وزارت کشور به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ : 26/9/1358 یکی از مهمترین طرحهای ما در وزارت کشور، اصلاح مدیریت استانها، شهرها و بخش‌ها، از طریق برکناری عناصر ناصالح گذشته و به کارگماردن مدیران صالح و انقلابی بود که به کلی مشکل‌های ناشی از کم کاری یا خراب کاری‌های این افراد را خنثی کرد و انجام کارها را در حوزه‌های مختلف کاری این وزارتخانه، بهبود و سرعت بخشید.از ثمرات این طرح، تربیت مدیریت‌های کارآزموده و مجرب در سطوح عالی و میانی، برای آینده کشور بود، به طوری که اغلب مدیران ارشدی که در سالهای بعد و حتی امروز، بر مسند کاری بودند و یا هستند، از جمع همین مدیران وزرات کشور بیرون آمدند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری