خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • آخرین مصاحبه هاشمی رفسنجانی به عنوان سرپرست وزارت کشور با روزنامه جمهوری اسلامی --کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

آخرین مصاحبه هاشمی رفسنجانی به عنوان سرپرست وزارت کشور با روزنامه جمهوری اسلامی --کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۵۸

آخرین مصاحبه آیت الله هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور با روزنامه جمهوری اسلامی

تاریخ : 6/12/1358

در آخرین مصاحبه‌ای هم که به عنوان سرپرست وزارت کشور، پیش از استعفا ]با روزنامه جمهوری اسلامی ـ 6 اسفند  1358[، داشتم در پیامی از مردم و گروههای سیاسی خواستم که بی‌تفاوت از این انتخابات نگذرند و بدانند ما در لحظه سرنوشت‌سازی هستیم و این انتخابات یکی از مهمترین مسائل مملکتی است. همچنین به کاندیداها پیغام دادم که طوری عمل کنند که نشان رشد و شعور سیاسی باشد و در تبلیغات، اخلاق اسلامی را رعایت کنند، تهمت نزنند، دروغ نگویند، برای جلب رای شعارهای عوام فریبی ندهند و سعی کنند حقوق دیگران را در تبلیغات در نظر بگیرند.

از مجریان انتخابات نیز خواستم که جدآ بی‌طرفیشان را در مورد کاندیداها به طور احسن حفظ کنند و به نفع این یا آن به هیچ نحو وارد عمل نشوند و بدانند که در این مورد اگر چنین کاری بکنند، خیانت به حق مردم و خیانت به اعتبار مملکت است و هیچگونه خیانت از این قبیل را قبول نخواهیم کرد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری