خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • طرح شورایی شدن استانها در وزارت کشور به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

طرح شورایی شدن استانها در وزارت کشور به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۸

طرح شورایی شدن استانها در وزارت کشور به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ : 26/9/1358 همزمان با پیگیری و اجرای طرح اشتغال بیکاران در سراسر کشور، چندین طرح انقلابی دیگر را در وزارت کشور به اجرا گذاشتیم.یکی از این طرحها "طرح شورایی شدن استانها" بود، که با هدف تعیین حدود صلاحیت شوراها در رابطه با تصمیم‌های محلی و مرکزی و چگونگی واگذاری اختیارات نظارتی و اجرائی به آنها تهیه شده بود و بر مبنای آن قرار بود دادن اختیارات به شوراها، به صورت مرحله‌ای انجام شود و تفویض اختیارات دولت مرکزی به شوراها به تدریج صورت گیرد تا مناسب با تجربیات و اطلاعات اعضای شوراها باشد. زیرا ما معتقد بودیم که اعضای شوراها از تجربه و قدرت و مدیریت کافی برخوردار نیستند، و این احتمال وجود دارد که واگذاری اختیارات بدون برنامه ریزی و هماهنگی، مشکلاتی را برای استانها و کشور ایجاد کند. البته از ویژگیهای این طرح این بود که، شوراهای استانها تا تصویب لایحه قانونی آن در شورای انقلاب، از اختیارات انجمن‌های شهر سابق استفاده می‌کنند و این شوراها علاوه بر آنکه در مواردی بر کار سازمانها و اداره‌های دولتی نظارت خواهند داشت تا آنها وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند، در پاره‌ای از موارد نیز خودشان مسئولیت اجرائی بر عهده خواهند داشت، یعنی در حقیقت شوراها هم ناظر و هم مجری خواهند بود؛ به ترتیبی که هم دارای اختیارات مشورتی خواهند بود و هم قدرت اجرائی خواهند داشت. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری