خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اجرای طرح های انقلابی در وزارت کشور در دوره سرپرستی هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

اجرای طرح های انقلابی در وزارت کشور در دوره سرپرستی هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۵۸

اجرای طرح های انقلابی در وزارت کشور به دوره سرپرستی آیت الله هاشمی در سال 1358تاریخ 20/9/1358       همزمان با پیگیری و اجرای طرح اشتغال بیکاران در سراسر کشور، چندین طرح انقلابی دیگر را در وزارت کشور به اجرا گذاشتیم.     یکی از این طرحها، طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش بود که برای مقابله با هر گونه ناامنی و آشوب به مرحله اجرا گذارده شد و بر مبنای آن قرار شد با مراقبت‌های لازم از بروز اینگونه حوادث جلوگیری شود و در صورت وقوع عاملان هر حادثه به سرعت شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم شوند و چون علت بروز برخی از این آشوب‌ها و حوادث ناگوار، ناشی از عدم فعالیت موثر دادگستری و شهربانی تشخیص داده شده بود، قرار شد در جهت فعال کردن آنها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.      طرح دیگر "طرح شورایی شدن استانها" بود، که با هدف تعیین حدود صلاحیت شوراها در رابطه با تصمیم‌های محلی و مرکزی و چگونگی واگذاری اختیارات نظارتی و اجرائی به آنها تهیه شده بود و بر مبنای آن قرار بود دادن اختیارات به شوراها، به صورت مرحله‌ای انجام شود و تفویض اختیارات دولت مرکزی به شوراها به تدریج صورت گیرد تا مناسب با تجربیات و اطلاعات اعضای شوراها باشد. زیرا ما معتقد بودیم که اعضای شوراها از تجربه و قدرت و مدیریت کافی برخوردار نیستند، و این احتمال وجود دارد که واگذاری اختیارات بدون برنامه ریزی و هماهنگی، مشکلاتی را برای استانها و کشور ایجاد کند. البته از ویژگیهای این طرح این بود که، شوراهای استانها تا تصویب لایحه قانونی آن در شورای انقلاب، از اختیارات انجمن‌های شهر سابق استفاده می‌کنند و این شوراها علاوه بر آنکه در مواردی بر کار سازمانها و اداره‌های دولتی نظارت خواهند داشت تا آنها وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند، در پاره‌ای از موارد نیز خودشان مسئولیت اجرائی بر عهده خواهند داشت، یعنی در حقیقت شوراها هم ناظر و هم مجری خواهند بود؛ به ترتیبی که هم دارای اختیارات مشورتی خواهند بود و هم قدرت اجرائی خواهند داشت.     همچنین طرح "جلوگیری از تصرف اموال و املاک مردم و حمله به منزل اشخاص"، که عمدتآ توسط ضدانقلاب و با هدف بدنام کردن نیروهای انقلابی نظیر سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلابی انجام می‌شد، از جمله طرحهای مهم دیگر ما در وزارت کشور بود که اجرای آن ثمرات خوبی نیز برجای گذاشت.     یکی دیگر از مهمترین طرحهای ما در وزارت کشور، اصلاح مدیریت استانها، شهرها و بخش‌ها، از طریق برکناری عناصر ناصالح گذشته و به کارگماردن مدیران صالح و انقلابی بود که به کلی مشکل‌های ناشی از کم کاری یا خراب کاری‌های این افراد را خنثی کرد و انجام کارها را در حوزه‌های مختلف کاری این وزارتخانه، بهبود و سرعت بخشید.     از ثمرات این طرح، تربیت مدیریت‌های کارآزموده و مجرب در سطوح عالی و میانی، برای آینده کشور بود، به طوری که اغلب مدیران ارشدی که در سالهای بعد و حتی امروز، بر مسند کاری بودند و یا هستند، از جمع همین مدیران وزرات کشور بیرون آمدند.     این طرحها در حالی پیگیری و اجرا می‌شد که ما همزمان، با تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا روبرو بودیم و تهیه لایحه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی و فراهم آوردن امکانات اجرائی این انتخابات را در دستور کار داشتیم.منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری