خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دستگیری گروهک فرقان به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

دستگیری گروهک فرقان به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۵۸

دستگیری گروهک فرقان به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی تاریخ : 20/10/1358 نظرات اولیه، ترور من را به ویژه بعد از آن سخنرانی ضد آمریکایی که در توضیح بیانات امام پس از مصوبه کینه‌توزانه کنگره آمریکا، در میدان شهدا داشتم، به عوامل خارجی نسبت می‌داد، اما گروهک فرقان، اعلامیه‌ای منتشر کرد و مسئولیت این کار را پذیرفت.پیش از آن، گروهک فرقان مسئولیت، ترور نظامی مبارز شهید قره‌نی و استاد شهید مطهری را پذیرفته بود و بعدها نیز ترور مبارز قدیمی و مقاوم حاج مهدی عراقی و پسرش حسام را در تهران ]در تاریخ 4 شهریور  1358[ و نیز ترور مبارز روحانی آیت‌الله ]سیدمحمدعلی[قاضی طباطبایی در تبریز ]در تاریخ 9 آبان  1358[ و ترور روحانی مبارز و همسنگر قدیمی‌مان، دکتر محمد مفتح، در دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دو پاسدار شهیدش را ]در تاریخ 27 آذر  1358[، به علاوه چندین ترور دیگر، برعهده گرفت.انتشار اخبار این ترورها، حساسیت عمومی را هر روز بیشتر کرد و مردم به شدت خواهان دستگیری جنایتکاران شدند و همین امر، جدیت نیروهای کمیته و سپاه را افزایش داد و به دستگیری عوامل ترورها سرعت بخشید. به طوری که چند ماه بعد مخفیگاه بزرگ این گروهک ]در تاریخ 5 آبان  1358[ در کرج کشف شد و بعد هم محل رهبر آنها و جمع دیگری از افراد این گروه ]در تاریخ 20 دی  1358[، شناسایی و بعد از ساعتها درگیری مسلحانه، همه آنها دستگیر شدند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری