خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پیام امام در خصوص سوادآموزی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

پیام امام در خصوص سوادآموزی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • جمعه ۷ دی ۱۳۵۸

پیام امام در خصوص سوادآموزی از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی تاریخ : 7/10/1358 در بررسیهایی که به ویژه توسط دکتر ]محمدجواد[ باهنر انجام شد، قرار شد با اجازه و کمک امام، بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی اعلام شود. به همین منظور وقتی زمینه‌ها و مقدمات اجرایی طرح فراهم شد، امام ]به تاریخ 7 دی  1358[، پیامی صادر کردند و در آن با اشاره به اینکه: اکثر افراد کشور ما از ]توانایی[ نوشتن و خواندن برخودار نیستند"، فرمودند: ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم، تا ان‌شاءالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدائی را آموخته باشد" و تاکید کردند: برای این امر لازم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن بپا خیزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات بپا خیزد و از قرطاس بازی و تشریفات اداری بپرهیزد". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری