خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • طرح جلوگیری از ترور در وزارت کشور به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

طرح جلوگیری از ترور در وزارت کشور به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۸

طرح جلوگیری از ترور در وزارت کشور به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ : 26/9/1358 همزمان با پیگیری و اجرای طرح اشتغال بیکاران در سراسر کشور، چندین طرح انقلابی دیگر را در وزارت کشور به اجرا گذاشتیم.یکی از این طرحها، طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش بود که برای مقابله با هر گونه ناامنی و آشوب به مرحله اجرا گذارده شد و بر مبنای آن قرار شد با مراقبت‌های لازم از بروز اینگونه حوادث جلوگیری شود و در صورت وقوع عاملان هر حادثه به سرعت شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم شوند و چون علت بروز برخی از این آشوب‌ها و حوادث ناگوار، ناشی از عدم فعالیت موثر دادگستری و شهربانی تشخیص داده شده بود، قرار شد در جهت فعال کردن آنها نیز اقدامات لازم صورت گیرد. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری