جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 55 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 55 )

  • پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۵۹

1 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2 بیانات قبل از دستور آقایان عباسی فرد و معصومی.
3 بیانات آقای رئیس بمناسبت جنگ ایران و عراق.
4 ادامه بحث درباره گروگانها و انتخاب کمیسیون هفت نفره.
5 طرح نامه کمیسیونهای طرحهای انقلاب مبنی بر تقاضای جلسه غیرعلنی غیررسمی با حضور مسؤولین نظامی و نخست وزیر و شورای نگهبان.
6 طرح گزارش کمیسیون دفاع در مورد معرفی دو نفر برای حضور در ستاد مشترک.
7 پایان جلسه.