جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 43 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 43 )

  • سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۵۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه یازدهم شهریورماه 1359فهرست مندرجات1-    اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-    بیانات قبل از دستور آقایان هراج خاپاطوریان ، محمد مهدی جعفری، طاهری.3-    گزارش آقای محمد علی رجائی نخست وزیر.4-    طرح وتصویب گزارش کمیسیون تحقیق دربارة اعتبارنامه آقای تاتاری نماینده زاهدان.5-    طرح گزارش شعبه 9راجع به اعتبارنامه آقای بهروزیه وارجاع آن به کمیسیون تحقیق.6-    قرائت استعفانامه آقای زید بهبهانی.7-    بیانات بعد ازدستورآقای محمد منتظری.8-    پایان جلسه.جلسه ساعت نه وسی وپنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد1-    اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدرئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستورجلسه را آقای الویری قرائت میفرمایند.منشی (الویری) – بسم الله الرحمن الرحیم ، برنامه جلسة علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه 1359 هجری شمسی مطابق با بیست ودوم شوال 1400 هجری قمری.1-    تلاوت کلام الله مجید.2-    نطقهای قبل ازدستور.3-    گزارش آقای نخست وزیر.4-    رسیدگی به اعتبارنامه آقای تاتاری.5-    رسیدگی به اعتبارنامه آقای بهروزیه.6-    قرائت استعفانامه قای زید بهبهانی.7-    قرائت استعفانامه غائبین جلسة قبل.8-    نطقهای بعد از دستور.9-    تعیین زمان وبرنامه جلسه بعد.رئیس- تلاوت قرآن مجید را شروع کنید.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم له مقالید السموات والارض والذین کفروا بایات الله اولئک هم الخاسرون. قل افغیرالله تامرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک والی اذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین وما قدرواالله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشکرون . و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخری فادا هم قیام ینظرون. واشرقت الارض بنورربها ووضع الکتاب وجیی ء بالنبیین والشهدا وقضی بینهم بالحق وهم لا یظلمون.(صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند(2-    بیانات قبل ازدستور آقایان: هراچ خاچاطوریان، جعفری، طاهریرئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای هراچ خاچاطوریان نماینده ارامنه جنوب ایران.هراچ خاچاطوریان- بیش ازدوسال از شروع دورة جدید انقلاب شکوهمند ایران به رهبری قاطعانه امام خمینی میگذرد. پیروزی انقلاب ایران که با سرنگون شدن یکی از ظالمانه ترین رژیمهای قرن اخیرهمراه بود، ازیکسو بشارت دهنده آینده ای تابناک برای مردم ایران، واز سوی دیگر ضربه ای شکننده برپیگر امپریالیسم درداخل میباشد.بیهوده نیست که دشمنان انقلاب ایران از فردای پیروزی با توسل به انواع دسائس و توطئه ها کوشیدند و میکوشند به انقلاب مردم ایران ضربه زنند وآنرا با شکست مواجه سازند.امپریالیسم ونوکران حلقه به گوش آن درمنطقه از طریق تبلیغات توسط رادیوها وسایر رسانه های گروهی وابسته بخود، بیشرمانه ترین دروغها و تهمتها را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پخش میکنند وهمچنین ازطریق کمک مستقیم به عمال خویش درداخل ایران و سازماندهی آنها، با اعمال تروریستی بمب گذاری وایجاد هرج ومرج سعی میکنند مانع از تثبیت نظام جدید شوند. مداخلات آشکار نظامی درایران، نقشه های مختلف کودتا وتجاوز نظامی به ایران حاکی از آنند که دژ ارتجاع یعنی امپریالیسم آمریکا همواره درفکر نابود کردن جمهوری اسلامی ایران بوده وهست . هشیاری مداوم نسبت به دسائس این قدرت شیطانی وظیفة همه مسو.لین امور، کلیه نیروها وگروههای سیاسی واجتماعی هوادار انقلاب وهمچنین وظیفه فردفرد مردم ایران است.درتبلیغات ضد انقلاب چه درخارج وچه درداخل اقلبتهای ملی ومذهبی نیز، مورد توچه ویژه ای هستند. ضدانقلاب با دروغ پراکنی و شایعه سازی میکوشد به مردم دنیاو همچنین افراد ناآگاه چنین وانمود کند که گویا به اصطلاح حقوق بشر درایران نقض میشود وحقوق اقلیتها پایمال میگردد وآنها از ترس جرئت هیچگونه اظهارنظری درباره مسائل مربوطه به خود را ندارند. هم سیستم تبلیغات امپریالیستی و هم گروههای ضدانقلابی درداخل، سعی میکنند اقلبتها را نسبت به انقلاب ایران بدبین سازند زمانی مساله امنیت اقلبتها مطرح میشود زمانی دیگر شایعه سازی میکنند که گویا اقلبتهای مذهبی را از محل کار اخراج مینمایند. یکبار اعلام میکنند که دولت درنظر دارد انجمنهای اقلیتها را تصرف نماید ونیز این اواخر شاهد بودیم که چگونه اظهارات یکی از مسوولین درباره مدارس اقلیتها علاوه برایجاد نگرانی درجوامع اقلیت ، باعث شایعه سازی فراوان درمورد تعطیلمدارس راامنه وسایر اقلیتها گردید . تظاهر دیگری از عوامل ایجاد کنند ه جو سوءظن که پس از کشف مرکز جاسوسی مربوط به دایره اسقفی اصفهان صورت گرفت این بود که رادیوی جمهوری اسلامی به عنوان یک ازگان مسوول ، بدون درنظر گرفتن واقعیت امر، کلیسای ارامنه را نیز درهملان توبره دایره اسقفی انداخته وآران مرتبط به مساله جاسوسی میدانند. لازم است یادآوری وتاکید نمایم که کلیسای گریگوری ارامنه از قرنها پیش هیچگونه رابطه ای با دیگر گروههای مذهبی مسیحی نداشته واکنون نیز کوچکترین ارتباطی با مرکز فوق یا گروههای میسیونری وابسته به غرب را ندارد. البته شاید این عمل رادیو سهوا انجام شده باشد که رداین صورت از آن اران مصرا میخواهیم که با تحقیق بیشتر درواقعیات رسالت انقلابی خود راانجام دهد. این فقط به نفع ضد انقلاب است که در اذهان عموم نسبت به ارامنه واذهان ارامنه نسبت به انقلاب بدبین شود. هدف این تبلیغات قراردادن جوامع اقلیت در صف مقابل انقلاب است البته تمام این توطئه ها از سوی امپریالیسم وجیره خوارانش قابل انتظاراست وجای هیچگونه تعجبی در انجام اینگونه کارها ازطرف آنهانیست لیکن شگفتی ازاین است که چگونه وچرا اکثر ارگانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشردر برخورد با امپریالیسم جهانخوار وهمدستانش اعمال ننگین آنها رادرنظرنمیگیرند وردمقابل آنهمه ظلم وستم مسلم که از سوی آنها اعمال میشود مهر سکوت برلب میزنند وگویا فراموش میکنند که درگذشته نزدیک این بمبهای امریکائی بودندکه میلیونها نفر از ملت عهرمان ویتنام را بشهادت رساندند وبواسطه حمایت امپریالیسم بود که دولت غاصب اسرائیل با اعمال جنایات بی حد فلسطینی ها را از سرزمین اجدادی خویس آوراه ساخت. توسط خود آنها بودکه حکومت قانونی ومردمی شیلی راسرنگون کرده وبا دستهای جنایت پیشه نوکرانشان هزاران نفر را قتل عام کردند . وگویا این آمریکا نبود که کودتای مرداد 32 را به راه انداخته، هزاران جوان را شدیدترین شکنجه ها کشته ومعلول نمود وبا قرار دادن نوکران خود در راس قدرت قراددادهای ننگین واسارت بار خود را به این ملت مستضعف تحمیل کرد. ایران را بصورت زندان وستقی برای ایرانیان دراورد با صدور فرهنگ مبتذل خویش ارزشهای معنوی واعتقادی این ملت را به بازی گرفته وثروتهای مادی بیکران کشور را به یغما برد. هنوز خون دهها هزار نفر از شهدا ومعلولین قیلام 15 خرداد وانقلاب که توسط عمال آنها از پای درآمدند خشک نشده است. درمقابل موقعی که کوچکترین خدشه ای هرچند از طرف ملتی مظلوم برمنافع جهانخواران وارد میشود، این ارگانها به فکر (بشر) و حقوقش می افتند دراین رابطه حتی رهبرواتیکان پاپ اعظم نیز، اولین پیام خود را به مناسبت دستگیری به اصطلاح دیپلماتهای آمریکائی ارسال میدارند.ملت ارمنی ازدسائس دول امپریالیستی لطمات بسیاری را متحمل شده وبه تجربه به ماهیت آنها پی برده وعلتهائی که باعث اشک تمساح ریختن آنها میشود میشناسد این ملت کهنسال، رحمتکش و سازنده دراعصارمختلف تحت ستم طاغوتها ومستکبران زمان بوده ، وبرای رسیدن به آزادی از جان گذشتگی های فراوانی ازخودنشان داده است ارامنه هرگز فراموش نخواهند کرد که دراثررقابت دول امپریالیستی وبه اصطلاح میسحی و حمایت ضمنی آنها بودکه دولت عثمانی موفق شد درسال 1915 اولین قوم کشی قرن بیستم را به راه انداخته ویک ونیم میلیون نفر از فرزندان این ملت را از زن وکودک گرفته تا پیرو جوان قتل عام نماید چرا مقامات وقت واتیکان با استفاده از نفوذ خود روی دول مسیحی وقت از این عمل تبهکارانه جلوگیری ننمودند هم اکنون نیز دولت فاشیستی ترکیه در سرزمینهائی که از ارمنستان غصب نموده و 26 پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا رد آنجا دائر است اماکن مقدس دینی و ملی ملت ارمنی را بطور منظم تخریب کرده واز بین میبرد پاپ اعظم وحامیان باصطلاح حقوق بشرچگونه اینهمه بیعدالتی را تحمل مینمایند واما درباره ما ارامنه ایران ارامنه از قرنها پیش بصورت جوامع کوچک واز حدود چهارصد سال پیش بصورت جوامع بزرگ درایران ساکن بوده اند درطی این مدت کشاورز ارمنی دوش به دوش برادان مسلمان خود راه آبادانی این مملکت عرق ریخته کارگرو صنعتگر ارمنی در شهرها برای توسعه کشور از هیچکوششی مضایقه نکرده اند، وهر موقع نیز خطری چه از طرف دشمنان خارجی وچه از طرف حاکمان ظالم متوجه توده مردم این کشور شده است برای دفاع از حقوق مردم خون جوانان ارمنی ومسلمان آمیخته گشته وبا وجودیکه همیشه عده بسیار معدودی عناصر خود فروخته ونوکر صفت امنی بوده اند که برای رسیدن به جاه ومقام وخواستهای شنیع خود به همراه سایرعمال دستگاه به منافع ملت خود پشت پا کرده وبه هررذالتی تن درمیدادند ولی اکثریت قاطع ارامنه – که تحت ظلم وستم بوده اند درانقلاب شرکت کرده وبعد از انقلاب نیز بسهم خود برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش نموده اند وبا وجود مشکلات ناشی از انقلاب وتبلیغات سوء امپریالیستها وضد انقلابیون به منظور بریدن جامعه ارمنی از انقلاب وکشاندن آن بطرف خود وغرق کردن دردنیای سرمایه داری، توده ارامنه درحمایت از جمهوری اسلامی هیچگونه تردیدی بخود راه نداده است.با توجه به پیامها ودستورهای صریحی که امام دررعایت حقوق اقلیتها به مقامهای مسئول داده اند وهمچنین بیانات مسولین مملکت ومفاد قانون اساسی ارامنه از دولت آینده انتظار دارند که کلیه امکانات لازم برای بسط وترویج فرهنگ وآموزش زبان قومی واجرای مراسم مذهبی وآداب ورسوم ملی دراختیارارامنه وسایر اقلیتها قراردهند تابدین وسیله جوامع اقلیت بیش ازپیش بتوانند درپیش برد اهداف انقلاب مثمرثمر واقع شده وهمچنین زمینه برای تبلیغات سوءدشمنان انقلاب تنگتر گردد.وحالا چند کلمه ای هم درباره تشکیل دولت جدید ومسائلی کلی انقلاب ما شاهدیم که هرروز که میگذرد نهادی دیر از نهادهای انقلابی دراینران پا میگیرد وانتظارداریم که دولت درشرف تشکیل نیز بعنوان یکی از نهادها قوام بگیرد اما نباید فراموش کرد که به موازات ایجاد وریشه رفتن نهادهای انقلابی دشمن اصلی انقلاب ایران وتمام خلقای مستضعف جهان یعنی آمریکای جهانخوار وهم پالکیهایش نیزهارتر شده وبه اقدامات ودسائس بیشتری دست میزنند ضد انقلاب را سازمان داده زمینه سازی برای اجرای طرح کودتا میکنند واگر هوشیاری مردم ونهادهای انقلابی نباشد آنرا اجراهم خواهند کرد بناربراین چه باید بگنیم؟ چگونه میتوان ضد انقلاب را منزوی کرد وچگونه بایستی انقلاب را زا دست این قداره کشان زمانه نجات داد آیا هوشیاری مردم ونهادهای انقلابی درمقابل دسائس آنها کافی است؟ بنظر میرسد که میتوان با کمک توده مومن وانقلابی و معتقدین راستین راه رستگاری بشریت نه تنها ضد انقلاب را شناسائی کرد بلکه با سلاح ایمان وافکار انقلابی ومسلح بدست آوردهای انقلاب ذژهای مخوف دشمنان انقلاب را برسرشان ویران کرده ونبرد بین حق و باطل ، آزادگی و بندگی ومستضعفین مستکبرین را به نفع حق ، آزادگی و مستضعفین به انجام رساند مستضعفین ، این استوارترین پایه های انقلاب که به پیروی از رهبر خود امام خمینی با اهداف مشترک ویا وحدت تزلزل ناپذیر خویش انقلاب را به اینجا رسانده اند، بایستی به هدفهای خود برسند . درمورد رهنمودهائی که اسلام انقلابی برای تحقق این اهداف ارائه میدهد شاید تنوانم تماما وبدرستی اظهار نظری بنمایم وبهتر است آن را به روحانیت مبارز ومسلمانان راستین واگذار کنم ولی نیظر من بایستی با برنامه ریزی دقیق وبا کمک کلیه نیروهای مومن به انقلاب اسلامی مشکلات کنونی مستضعفین از قبیل بیکاری تورم ومسائل و بهداشت وغیره را رفع نموده، دساوردهای انقلاب راتحکیم بخشیده ودرجهت افزایش این دستاوردها که ضامن وحدت مومنان به انقلاب میباشد بکوشیم وما امیدواریم که دولت آینده کلید رسیدن به این خواستها باشد.رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید.منشی- نوبت آقای فواد کریمی بود که وقتشان را به آقای مهندس طاهری از کازرون دادند.خاچاطوریان- من دودقیقه بقیه وقتم را به آقای مهدی جعفری میدهم.رئیس- آقای جعفری شما دودقیقه فرصت دارید وازهمانجا هم صحبت بفرمائید.

مهدی جعفری- بسم الله الرحمن الرحیم . ازاین دودقیقه وقت استفاده میکنم وچند نکته ای هست که بصورت فهرست وار عرض میکنم. یکی مساله کتابخانه ها واسناد ومدارکی است که درسراسر کشور الان وجود دارد ودر این کتابخانه ها آثاری از طاغوت هست بعضی از این آثارمسلما جزء مدارک واسناد است وبعضی درباره آنها وبخاطرآنها نوشته شده است آنهائی که خاص آنها نوشته شده است باید از بین برود ولی آنهائی که جزو اسناد ومدارک است واسمس ازآنها برده شده است باید با مسوولیت خیلی بیشتری با آنها برخورد کرد ازجمله کتابخانه همین مجلس است که درسابق اسناد ومدارک فراوانی درآن جمع شده است وبسیار با ارزش است تقاضای بنده از هیات رئیسه این است که این کتابخانه رغا زیرنظر یکی از نمایندگانی که وارد به این مسائل هست بگذراند

تا اینکه مدارک واسنادی که درآنجا هست با بی احتیاطی از بین برده نشود.دوم تذکری بود که میخواستم به رسانه های گروهی، اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه بدهم که این روزها معمول شده است که میگویند.‹‹ رژیم اشغالگر قدس‌›› این کلمه کاملا غلط است به خاطر اینکه رسانه های صهیونیستی درجهان میگویند ‹‹رژیم قدس›› که این شهر مقدس را به عنوان پایتخت دارو دسته های صهیونیستی تثبیت بکنند واین کار درست نیست که ما تکرارش کنیم وکلمه اشغالگر وخیانتکار را هم روی آن اضافه کنیم که آنها البته هستند ومن پیشنهاد میکنم یا بگویند همان ‹‹ رژیم خیانتکار یا جنایتکار تل آویو›› یا دارو دسته صهیونیست ها وکلمه قدس را تثبیت نکنند وسرزبان ها نیندازند، بگویند فلسطین اشغالی ولی این کلمه قدس برای ما مقدس است وبه جائی دیگر نسبت ندهند. مسائل منطقه هم خیلی زیاد است که بنده الان وقت ندارم مطرح کنم ان شاءالله درنوبت خودم میگویم ولی یک نکته ای بود که هشتاد ویکنفراز مردم جنوب دشستان ، بوشهر وخشت وکازرون ، مدتی بیش زا سه ماه پیش بوسیله قاچاقچیان برای کاربه کشورهای کویت وجاهای دیگر رفته اند والان هیچ خبری از آنها پیدا کرده اند سوال کردم که اینها کجا هستند وهشتاد ویک خانواده را ازنگرانی بیرون بیاورند هنوز جواب داده نشده است امیدواریم که ان شاء الله با تعیین دولت رفع تمام مشکلات به کارهای اجرائی با مسوولیت بیشتری رسیدگی بشود تا ازاین مشکلات چیزی باقی نماند خیلی متشکرم.رئیس- آقای طاهری بفرمائید.طاهری- بسم الله الرحمن الرحیم . لاحول ولا قوه الا بالله وذکر فان الذکری تنفع المومنین، تذکری هم که من میخواهم بدهم براساس آیه ‹‹ لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا››درنطق قبلی مساله ای را که من عنوان کردم اشاره کردم به مساله حرکت فرد وجامعه به سمت الله که همیشه وهرآن امکان دارد که انسان منحرف بشود به چپ یا به راست وازاین جهت است که خداوند درسوره حمد به ما تعلیم داده است که دائما ‹‹ اهدنا الصراط المستقیم ›› را در نظربگیریم واگر که فرصتی پیش بیاید که هرروز هم من اینجا بیایم ومزاحم برادران وخواهران بشوم این مساله اینقدر مهم است که باز من ترجیخ میدهم همیشه چند کلمه ای درباره این موضوع بحث کنم واگر وقت داشته باشید امام هم مرتبا دراکثر سخنرانیهابشان به این مساله ‹‹ نه شرقی نه غربی ›› با اینکه ‹‹ نه تمایل به چپ نه تمایل به راست ›› به این موضوع زیاد اشاره کرده اصلا ما باید بدانیم که انسان و همچنین حرکت جامعه درهر قدمی وهر حرکتی و هر تصمیمی هم امکان انحراف به چپ هست وعم امکان انحراف به راست وجود دارد واصل آن دردرون خود ما هست وشیاطین وطاغوت ها هستند که از این زمینه درونی فرد یا جامعه استفاده میکند وتشدید میکند وشتاب میدهد به این انحرافات وانسان وجامعه را به جهنم وقهقرا وانحطاط میرساند. پس باید ما واقعا این مساله را خوب درک کنیم وقوانین حرکت آن را که درقرآن ودراخبار واحادیث خوب آمده استا یادیگیریم ، برای اینکه بازه هم منظورمن روشن بشود حتی فردی که درخورد ن افراط میکند از نظرمن این فرد چپ رو و چپی هست. واما نکته ای که لازم است امروز تذکر بدهم مساله همان آیه ای است که تلاوت کردم که ما در گذشته به علت اینکه کابینه ائتلافی بود وآن اصول مکتب والله درتشکیل کابینه رعایت نشده بود یعنی این اصلی که امام دائما روی آن تکیه دارند‹‹ که افرا باید مکتبی ، مومن، مدیرو مدبر وفعال باشند ›› دراین امر اجرا ندشه است وبه علت اینکه این معنا پیدا نشد ماناظر آن انحرافات درجامعه بودیم یعنی درجامعه اعمالی انجام شد که یا به نفع چپ بود یا به نفع راست بود یعنی دقیقا صراط مستقیم و خط ‹‹الله ›› پیاده نشد، محصول کاریک سال و نیم ما که این مجلس شورای اسلامی است من میخواهم عرض کنم که محصول کار این مجلس امروز تعیین کابینه است یعنی درچند روز آینده نه همین امروز، باید عرض کنم که بیش از پنجاه درصد یا هفتاد و پنج درصد کار این مجلس تعیین این کابینه است اگر ما موفق بشویم واز خدا هم کمک میخواهم که ان شاءالله کابینه ای که مورد نظرامام است معین بشود انقلاب ما رویه پیروزی است واین موفقیت بزرگی است، در بیست وپنج درصد دیگر آن لوایجی است که درطول این چهار سال 70 درصد وظیفه وکار این مجلس انتخاب ، این کابینه است ، این است که این قضیه خیلی مهم است اصل همان اصولی است که اسلام وقرآن معین کرده اسن وتمام هم صریخا بیان فرموده اند که مومن ومدیر ومدبر وفعال باشند .امام یک نکته دیگری را هم فرموده اند که اگر ما زا آن کمی تمایل به چپ یا به راست پیدا کنمی اصل قضیه فراموش میشود. امام فرموده اند که مجلس با رئیس جمهور ورئیس جمهور بامجلس هماهنگی وتفاهم کنند. مساله تفاهم را هم مطرح فرمودند. گاهی هماهنگی را فرموده اند وگاه یهم تفاهم باید توجه داشته باشیم که این مساله تفاهم اصل ثانویه است یعنی وسیله است واصل نیست، اصل این کاست که باید کابینه مکتبی باشد برای این که جناب نخست وزیر موفق بشوند که کابینه صدردصد مکتبی انتخاب کنند لازم است که مشورت کنند ویا افراد مختلف تماس بگیرند تا برسند به آن افرادی که شایسته انقلاب هستند ازجمله افرادی هم که باید با آنها صحبت کنند ومشورت کنند سخص رئیس جمهور است که بطوری که دیشت از رادیو وتلویزیون شنیدید دیشب باز درمنزل ایشان جلسه ای بوده است ومسلما همه ما هم یمدانیم که این جلسه برای تفاهم بخ خاطر این است که آقای نخست وزیر وآقای رئیس جمهور برسند به افرادی که صدردصد مکتبی باشند یعنی کاملا مومن ومدیر ومدبر وفعال باشند. مبادا یک وقت بخ حساب اینکه این تفاهم طول میکشد وده روزه باید ما معرفی کنیم دراینکار عجله کنند وبا معامله ای بشود . اینجا چونه من زیاد درعمل از بعضی از برادران که درجریان هستند گاهی شنیده ام که خوب یک کمی او کوتاه بیاید تا قضیه به هم نزدیک بشود اینجا مثل یک معامله عادی ومادی نیست که فرضا دونفر بابت ملکی ، زمینی یا سرمایه ای دعوایشان هست بویند حالا توبیا وازحق خودت کوتاه بیا وایثارکن اینجا مساله ایثار معنی ندارد. مساله ایثار همان است که دقت بشود روی همان معیارها ، اگر ما دراین قضیه کاملا موفق بشویم آنجا است که ان شاءالله شاهد تداوم انقلاب مان هستیم یعنی اگر خدای نکرده دراین قضیه ائتلافی بوجود آمد، عرض کنم که معنی ائتلافی این نیست که فرض کنید 5نفر را آقای رجائی ، خیر منظور من این است که خدای ناکرده دراثرعجله دقت نشود وافرادی که تمایل به چپ وراست دارند نظیر بعضی از افراد کابینه گذشته که تمایلات ملی گرائی وتمایلات چپ وراست داشتند.مهندس بازرگان- چه کسی تمایل به چپ داشته است؟طاهری- من یک مثالی عرض کردم که ازنظر من ، تمایل به چپ درحرکتی که فرد یا جامعه به سوی الله و پروردگار دارد درهرقدمی که برمیدارد احتمال انحراف به چپ وراست وجود دارد، وعرض کردم کسی که از نظر من درخوردن پرخوراست این چپی است ‹خنده نمایندگان) افراط وتفریط خیرالامور اوسطها ، تمام آیه قرآن که مرتبا در هر شبانه روز ده مرتبه درنماز میگوئیم اهدنا الصراط المستقیم این صراط مستقیم فقط معنایش این نیست که دین حق فقط دین اسلام است پس ما همه مسلمان هستیم و درصراط مستقیم میباشیم، نه همین قدر که دولت یک تصمیم میخواهد بگیرد واین تصمیم… فرضا مساله بانکها درحکومت اسلامی ربا نباشد هرقدر که ما به یک شکلی ربا را باز تثبیت کنیم وبصورتهای دیگر کارمزد وامثال اینها وبه این شکل دربیاوریم این یک نوع تمایل به راست وسرمایه داری است. این حرکت راستی و راست گرائی است.بازرگان- تمام وزراء با تصویب شورای انقلاب وتایید امام بوده است محمد خامنه ای- شما صحبت خود را ادامه بدهید.روحانی- آقای بازرگان شما اگر میتوانید از نزیه ومدنی بیائید دفاع کنید.رئیس- اینجا اگر چه جای بحث نیست اما جای دفاع هست یعنی اگر کسی حرفی بزند وایشان چیزی نگویند این درست نیست من باید بایشان وقت بدهم بیایند صحبت کنند.منشی (توکلی) – آقای هاشمی اگر قرار است که شما به کسی وقت بدهید باید به همه این فرصت را بدهید.

طاهری- درشورای انقلاب وکابینه فردی به عنوان چپی که باصطلاح به آن کمونیست میگویند وجود نداشته است ولی اگر لایحه تصویب شده است وما امروز با مشکلاتی روبرو شده ایم درست است که مجموع آمده اند ویک لایحه را تصویب کرده اندولی لایحه یک اشکالاتی دارد و به نظر من سمت چپی است وتمایل به چپ دارد. فرضا لایحه راجع به زمین موات شهری

است درلایحه دقیقا تمام نکات اسلامی وحقوق اسلامی درآن رعایت نشده است، از نظرمن یک مقداری تمایلات چپی دراین لایحه وجود دارد. بهرصورت مجموعه تصمیم گرفته وپیاده شده است وما هم تایید کرده ایم اما علت اینکه بعضی از لوایح هست که درآنها انحرافاتی بوده است یا به چپ یا به راست، به خاطر این بوده است که افرادی در شورای انقلاب ویا کابینه بوده اند حالا بنده نمیخواهم یک به یک صحبت کنم اصلا خاصیت جمعی اینطوری است که دریک جمع پنج ، شش نفری که مشورت میکنند اگر دونفر قوی تر باشند وخودشان تمایل ویا خط خاصی داشته باشند گاهی خط آن دونفر موفق میشود واینجاست که میگوئیم آن جمع تمایل به چپ پیدا کرده است البته چپ باز نه به آن معنی. به معنی اصطلاح قرانی آن ونهج البلاغه بهر صورت اینجا مساله مهم این است که همه ما وهم چنین همه نمایندگان کوشش کنیم ودقت کنیم که افرادی دراین کابینه قرار بگیرند چون تداوم انقلاب وحرکت وسرعت آن بستگی زیاردی به این افراد دارد شما در انتخاب خودتان دیدید که امام چقدر کوشش داشتند ودر چند اعلامیه هم بیان فرمودند که به افرادی رای بدهید که نه تمایل به چپ ونه تمایل به راست داشته باشند این تمایل به چپ وراست منظور این نیست که به افراد کمونیست ها رای ندهید، اصلا کمونیست ها نمیتوانستند رای بیاورند، گروه مسلمانان مبارز از نظر من درمساله اقتصاد چپی هستند ونظرشان انحراف به چپ دارد البته مسلمان هم هستند مومن هم هستند وخیلی هایشان هم مقلد امام هستند اما دراقتصادانحراف به چپ دارند وارزش بیش ازاندازه برای اقتصاد قائل هستندوبیشتر به طرحهای نزدیک به سوسیالیست اعتقاد دارند.رئیس- دو دقیقه وقت دارید.طاهری – بله این دودقیقه را اختصاص میدهم به تذکر آقای انصاری که گفته اند دیشب درکانال دو یک فیلم خلاف عفت عمومی نشان داده اند که البته من خودم ندیدم ویک تذکر است از طرف ایشان وازمن خواسته اند که تذکر بدهم که رادیو تلویزیون این مساله را رعایت بکند وچهارچوب اسلام را هم درنظربگیرد البته همانطور که عرض کردم بنده ندیدم ونمیتوانم اظهارنظرکنم آقای انصاری این تذکررا داده اند. اینجا هم بازتذکر داده اند که انحراف ازخط امام که چپ روی یا راست روی است ، البته صراط مستقیم را امروزه در زمان ما میگوئیم ودر اخبار واحادیث شیعه هم مشخص شده است که صراط مستقیم یعنی اطاعت و پیروی صد درصد ازامام معصوم یعنی ار فردی صددرصد ازامام معصوم تبعیت کند واطاعت کند آن فرد صددرصد درصراط مستقیم است. چون می گوئیم خط امام منظورهمان صراط مستقیم است زیرا امام نایب امام زمان هستند.این آیه ایکه عرض شد ‹‹ لوکان فیهما الهه الا الله لفسدتا ›› خلاصه کلام من همین بودکه اگر این کابینه یکدست ومکتبی باشد، خط ‹‹الله›› میشود واگرائتلافی شد شرک میشود ونتیجه اش فساد وانحراف انقلاب است. والسلام.3- گزارش اقای محمد علی رجائی نخست وزیررئیس- برنامه بعدی گزارش جناب آقای نخست وزیراست.(رجائی) نخست وزیر- بسم الله الرحمن الرحیم . سلام برشما وبرهمه بندگان شایسته خدا.خیلی خوب بود که ازهمان روزهای اول که بدنبال تشیکل کابینه رفتم روز بروز ویا دست کم هفته به هفته گزارش کار را به مجلس میدادم وبعضی سوالها یا ابهامهائی که درطول انتخاب، پیش می آمد میتوانستیم این سوالها را جواب بدهیم وابهامها رارفع کنیم وبعضی شایعات عم به این ترتیب خیلی بهترجواب گفته میشد. این مساله بان ترتیب نشد. وپیش بینی اینکه چه مسائلی پیداخواهد شد برای من مشکل بود. مجموع آنچه درتشکیل کابینه برمن گذشته بود پریشب ضمن آن صحبتم دررادیو تلویزیون عرض کردم وچون بنایم براین بوده است که تاآنجا که ممکن است چیزی را پنهان نکنم وشما نمایندگان ومردم را صالحترین فرد برای شنیدن گزارش کارهائی که انجام شده میدانم تاآنجائی که بنظر خودم آمده بود، تمام حقایقی را که تاآن شب وجود داشت عرض کردم وبه مناسبت اهمیت موضوع وعلاقه ایکه برادران وخواهران نماینده دارند یقین دارم که صحبتهای من را شنیده اند بنابراین اجازه میخواهم که ازآنچه که از پریشب به بعد اتفاق افتاده است عرض کنم دیروز که خودم راآماده میکردم برای آمدن به مجلس ودادن گزارش واحیانا معرفی کابینه ضمنا به مذاکرات مجلس هم گوش میکردم. درمذاکرات مجلس چند مساله بودکه من را ازمعرفی کابینه برگردانید به گزارش جریان تشکیل کابینه وبخصوص تاکید بران مطلب که آنچه درخارج از مجلس برای تشکیل کابینه میگذرد بهیچوجه بنابراین نیست که ازمجلس پنهان بماند وهرکس درهر موردی چه کمک به انتخاب اعضای کابینه وچه شرکت دریک جلسه ای برای تفاهم وبهرشکلی دخالت کند یا بنابرتقاضا من ویا آقای رئیس جمهور ویا فرمایش امام درجهت اینکه یکنوع کمک بشود دربسامان رساندن اینکار بهیچوجه عنوان اینکه شخص خاصی بعلت موقعیت خاصی درموضع قانونی دراین حرکت شرکت داشته باشد نبوده است . بنابراین آن چه که دیروز بعضی ازنمایندگان محترم مطرح کردند که درپنهانی کارهائی میگذرد وتصمیمهائی گرفته میشود که ما اطلاع نداریم من به عنوان یکی از افرادی که درآن جلسه شرکت داشتم وعمانطورکه گفتم خودم را فرزند مجلس میدانم اعلام میکنم که به هیچوجه آنها درموضع عانونی بعنوان نماینده مجلس یا بعنوان موضعی که ازنظرقانونی دارند درآن جلسات شرکت نداشتند دیروز صبح برادرمان آقای بنی صدرنامه ای مینویسند به آن هیات سه نفری ودرآن جا به عنوان کسانی که شاهد ردمراحل اولیه نخست وزیروجود داشته دعوت میکنند که با هم جلسه ای داشته باشد. درآن جا همانطوریکه ازابتدا هم مساله روشن بود میخواهند بعنوان کسانی که حضورداشتند وبه جزئیات مساله وارد بودند شرکت کنند وبنابرتعهداتی که درآن جلسه شده باهم مذاکراتی داشته باشند. آن جلسه دیشب تشکیل شد ازمن هم دعوت کرده بودند که شرکت کردم وازافراد دیگر از برادران حاضردرمجلس هم شرکت داشتند فقطو فقط بعنوان کشانیکه میتوانند درمساه کمک کنند وتکرار میکنم نه ازموضع قاونی یا بعنوان نماینده مجلس، دراین جلسه صحبتهای مختلفی شد ،‌بعد درمجموع احساس کردیم که قبل ازبحث کابینه موارد ابهامی وجود دارد که باید روی آن موارد ابهام بیشتربحث شود قسمت عمده ای از وقت دیشب را بحث درروی آن موارد گرفت ومن بانهایت خوشوقتی باید عرض کنم که آن ابهامها درحضورهفت یا هشت نفراز برادران رفع شد ویا موقعیت وموضع محکمی وارد بحث کابینه شدیم یعنی معلوم شد که باراحتی خیال میشود مساله کابینه رامطرح کرددرکابینه شدیم یعنی معلوم شد که باراحتی خیال میشود مساله کابینه را طرح کرد درکابینه مسائلی وجود داشت که البته تازگی هم نداشت وآقای رئیس جمهور وبقیه برادران ومن صحبتهای مفصل کردیم درمورد بعضی ازافراد کابینه قرار شد که برادرمان آقای بنی صدر بررسی بیشتری بکنند. درمورد بعضی ازآنها هم سوء تفاهمهائی یا عدم آشنائی هایی که باعتقاد هرکس که درآن جلسه بود یکنوع تعبیرمیشد وجود داشت که برادران احساس کردند که اگراین مطلب را حضوری مطرح کنیم چه بسا خیلی از آن ابهامها در همین جلسه حضوری رفع بشود. این است که آقای رئیس جمهور موافقت کردند که امروز ساعت 11جلسه ای باشد که آن برادران وبنده وآقای بنی صدرهمه مان جمع بشویم وصحبت کنیم وآقای بنی صدرنظرشان را بگویند وآن عده هم یکی یکی نظرشان را بگویند اگرخدا توفیق داد این نکته اصلی مساله کابینه است ومن با امیدواری کامل به لطف خدا باحسن نیتی که در آن مجموعه سراغ دارم بنایم براین است که ازاین جا بروم ودرآن جلسه شرکت کنم. اگرچنانچه برادران وخواهران اجازه میدهند که من بدنبال برنامه دیشب ، امروز درآن جلسه شرکت کنم ومساله را اینجا ختم کنم وبرای شرکت درآن جلسه بروم واگرمصلحت نمی بینند ومطالبی دارند که لازم است من قبل از شرکت درآن جلسه توضیح بدهم اطلاع میدهید که آن جلسه تعطیل بشود وآنچه را که نظرمجلس باشد عمل میکنیم.خلخالی- من حرف دارم.رئیس- آقایان فیلمبردارها وعکاسان کارشان راتمام کنند وتشریف ببرند این مقدارکافی است.معرفی زاده – آقای رئیس شرکت بکنند ولی جلسه آخرباشد.محمدیزدی- من یک تذکرجزئی دارم.رئیس- آقای محمد یزدی تذکرتان را بدهید.خلخالی- من جلوترنوبت گرفته ام.رئیس- چه کسی نوبت گرفته است؟منشی- خیلی ازنمایندگان نوبت گرفته اند. ولی چون ایشان دیروزدیشب بوده اند وامروزهم قرار است باشند.رئیس- آقای محمد یزدی تذکرتان را یادداشت کنید وبرای من بفرستید که قرائت شود چون به من اعتراض می شود.

منشی- اقای یزدی هم درجلسه دیشب تشریف داشتند وهم امروز قرار

است باشند. یکی ازنمایندگان – ازطرف مجلس نمی تونند بروند.توکلی- آقای رئیس جمهور خواسته اند مگراشکالی دارد؟رئیس- آقایان تذکرتان را بنویسید وبفرستید برای من آقای توکلی حالا اسامی آقایان را بنوبت بخوانید.منشی- اول نوبت آقای خلخالی وبعد نوبت آقای صباغیان وآقای رهامی وآقای موحدی ساوجی است.رئیس- آقای خلخالی بفرمائید.خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم . دیروز این مطلب را بعرض نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسانیدیم که ما باید مقید باشیم به عمل کردن به قانون اسامی وموبه مو قانون اساسی را اجرا کنیم ودرآن جلسه خصوصی که مساله مطرح شد من آنجا هم تذکردادم که داریم کم کم ازمسیرقانون اساسی منحرف میشویم اولا این هیات ار که من نمیدانم که ازطرف خودشان رفتند یا نرفتند بهرحال ازطرف مجلس این آقایان بهیچوجه نمایندگی ندارند. واین مساله را ما گفتیم حالا ممکن است آقای رئیس مجلس آن را به شور بگذارند ببینیم این آقایان بعد ازاین نمایندگی دارند یا ندارند اگر ازطرف شخص خودشان باشند ما حرفی نداریم اما بعنوان نمایندگی وریش سفید خیر. ما خودمان هم بالاخره ریش داریم وریش سفید نمی خواهیم (خنده نمایندگان) مساله دیگرعبارت ازاین است که ما جرا به قانون اساسی عمل نکنیم؟ ما خودمان قانون اساسی را قبول داریم وقسم هم خورده ایم . این قانون اساسی میگوید رئیس جمهور یک کابینه ای را بدون فشارها وبدون رفت وآمدها خودش تعیین بکند ومعرفی بکند به مجلس. اگر مجلس قبول کرد چه بهتر. (کیاوش- آقای خلخالی تعیین نکرده بود) واگر قبول نکرد رد می کند. ( منشی- شما قانون اساسی ار نخواندید) درقانون اساسی هست که رئیس جمهور کابینه را تصویب بکند این رفت وآمدها دلیل براین است که آقای رئیس جمهور کابینه را تصویب بکند این رفت وآمدها دلیل براین است که آقای رئیس جمهور را هم شما تحت فشارمیگذارید . رئیس جمهور باید کابینه را معرفی کند وما تصویب کنیم ( کیاوش- من اعتراض دارم آقای خلخالی) اگر چنین چیزی هست ما حرفی نداریم اگر تصویب کرده کابینه را ( همهمه نمانیدگان).رئیس- تکرارنکنید.خلخالی- شلوغ نکنید اگر رئیس جمهور کابینه را تصویب کرده پس این حرفها چیست؟ کابینه اینجا معرفی بشود تاماهم صحه بگذاریم واگر کابینه را تصویب نکرده کما اینکه تصویب نکرده است وزیرکشورش را معرقی نکرده ووزیردفاع رامعرفی نکرده کابینه ناقص نمیشود مورد بررسی قرار گیرد( منشی – تازه آنهم اشکال ندارد) بنابراین باید ما طبق قانون اساسی عمل کنیم وحرفی هم نداریم واین هیات هم ازطرف ما نیست.رئیس- دوسه تذکرآقای خلخالی دادند که اتفاقا روشن کردن این تذکرات خوب است برای اینکه ذهن نمایندگان روشن بشود. آقای خلخالی متن قانون اساسی این است.‹‹ وزرا به پیشنهاد نخست وزیرو تصویب رئیس جمهور معین می شوند وبه مجلس شورا معرفی میشوند››یعنی پیشنهاد ازنخست وزیر است وتصویب رئیس جمهوراست اما معرفی کننده درآن جا مشخص نشده است منتها آئین نامه داخلی ما این معرفی کننده را تعیین کرده که کتبا بوسیله آقای نخست وزیرانجام میشود. این توضیحی بود که لازم بود زیرا ممکن است اظهارت شما شبهه ای ایجاد کند. درمورد هیات هم آنجه که من می دانم قاعده حرف آقای یزدی هم همین خواهد بود که اگر آقایان دوباره می خواهند درباره آن صحبت کنند، نکنند، هیات بهیچ نحو ازطرف مجلس نبوده است نه ازطرف رئیس مجلس ونه ازطرف هیات رئیسه ونه ازطرف نمایندگان مجلس. فقط هیات را آقای بنی صدربعنوان شاهد مذاکرات گذشته دعوت کرده که درجلسه ایکه باآقای رجائی دارند آنها شرکت کنند واین یک حق طبیعی است وایشان از دیگران هم دعوت کرده اند ازآقای محلاتی هم دعوت کرده بود که بروند آنجا وهمین حالا من ازتریبون مجلس اعلام می کنم برای اینکه آقایان وقت مجلس را روی این مساله نگیرند که هیات بررسی صلاحیت نخست وزیر، آنها مسوولیتشان تمام شده وازطرف مجلس هیچگونه مسوولیتی ندارندو جلسه دیشب هم هیچ ارتباطی با مسوولیت آنها نداشته است.عماد الدین کریمی بیژنی نژاد- جناب آقای هاشمی درنامه ای که آقای بنی صدر می نویسد هیات تشخیص صلاحیت مینویسد ( رئیس- ایشان بنویسند) حتی دیروز هم نوشته اند هیات تشخیص صلاحیت.رئیس- چرا وسط حرف دیگران صحبت میکنید وقتیکه من با این صراحت میگویم که مجلس به هیچ نحوی به آقایان ماموریت نداده وآقایان هم هیچگونه مسوولیتی دراین جهت ندارند آقای بنی صدرحق دارند ازتمام نمایندگان مجلس اعم از تماشاچیان ومردم برای حل مشکلی که دارند دعوت بکنند.مهندس بازرگان- تذکری دارم.رئیس- تذکرنداریم این تمام شد دومی را قرائت بفرمائید.بازرگان- تذکر آئین نامه ای دارم.رئیس- چه ماده ای؟بازرگان- تمام مواد آئین نامه.رئیس- اینطور نداریم که تمام مواد، فقط همان ماده مورد نظررا بخوانید بازرگان- این عملی که انجام شده یعنی تشریف آوردن آقای نخست وزیر.رئیس- اینها را نمیشود گفت شما فقط ماده اش را بخوانید.بازرگان- تشریف آوردن ایشان درهیج یک از مواد آئین نامه نیست وبرخلاف اصول وطرز عمل مجلس است.رئیس- این تذکر آئین نامه ای نبود آقای مهندس بازرگان بلکه این یک سخنرانی بود.بازرگان- اجازه بدهید توضیح بدهم.رئیس- حالا بفرمائید بنشینید بعدا بیائید توضیح بدهید وماده را بیاورید وبخوانید.بازرگان- ماده ندارد .رئیس- چی دارد؟بازرگان- درهیچ ماده ای اجازه این طرزکاررا نمیدهد.رئیس- مشورت نمیتوانند بکنند؟بازرگان- خیر.رئیس- چه ماده ای مخالف است.بازرگان- هرکاری که درمجلس میشود باید یا بصورت لایحه قانونی باشد یا طرح باشد ورددستور آمده باشد.رئیس- این به مجلس مربوط نیست.بازرگان- نمایندگان میتوانند سوال بکنند وازوزراء اما نخست وزیر قبل ازاینکه اعلام شده باشد طبق هیچ ماده ای نمیتواند بیاید درمجلس وبگوید من مشورت می کنم که آیا اجازه میدهید که من بروم با رئیس جمهور صحبت کنم.رئیس- حالا اجازه بدهید جنابعالی که اهل قانون هستید برایتان بخوانم.بازرگان- قانون اساسی تکلیف را معین کرده.موسوی تبریزی- آقای هاشمی ، آقای مهندس بازرگان مانعش را بگویند.رئیس- اجازه بدهید هیچ مانعی ندارد، بلکه میتواند.بازرگان – مانعش این است که اینطور اخلاف پیدا میشود وبی تکلیفی.رئیس- اجازه بدهید آقای مهندس برای اینکه بفهمید که مساله آنطوری هم نیست اصل هفتادم قانون اساسی را برای استحضار آقای مهندس بازرگان میخوانم. ‹‹ رئیس جمهور نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند ومیتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند››( دوسه سطر دارد دراجبارآمدن) درصورتیکه نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور و نخست وزیر وزراء مکلف به حضورند ( این تمام شد) وهرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود ‹‹ آقای رجائی بعنوان نخست وزیر نامه نوشتند وازمن تقاضا کردندکه میخواهم درمجلس مطالبی بگویم وحق شرکت درمجلس هم دارندو مطالبشان هم استماع میشود وآقایان دیگر دراینگونه موارد بحث نکنند.غضنفرپور- اقای هاشمی اجازه میفرمائید کی تذکر درهمین مورد است.رئیس- همه آقایان که وقت گرفتند تذکر دارند.سلامتیان – طبق ماده 59 تذکر آئین نامه ای دارم.رئیس- تذکرتان را بخوانید.سلامتیان – دستور جلسات مجلس باید قبلا به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده باشد.رئیس- قبلا اعلام کردم دیروز اعلام کردم گفتم گزارش اقای رجائی.سلامتیان – گفتید امروز بحث کابینه است. رئیس- گفتم گزارش . شما نظرتان را بفرمائید و به نوبت بگوئید و تذکر آئین نامه ای برخلاف نگوئید آقای سلامتیان از دوروز پیش که اعتبارنامه شان تصویب شده موضعشان یک قدری فرق کرده است .غضنفرپور- آقایان نمایندگان نمیگذارند ما حرف بزنیم یعنی چه ؟رئیس- خیر بنشینید بی اجازه صحبت نکنید اقای غضنفرپور. بی اجازه صحبت نکنید تذکر دادم بنشینید.غضنفرپور- آقای رئیس جلسه را شما اداره میکنید یا آقای ناطق نوری ودیگران، به دیگران چه مربوط است مجلس رئیس دارد آقای خلخالی حرف میزند بعد صدنفر دیگر هم حرف میزنند.رئیس- آقای غضنفرپور اگر 2000 نفر به اندازه شما تخلف کرده باشند همانی بود که پیش می آید.غضنفرپور- من تخلف نکردم.رئیس- پس این چه بود که با شدید وماشاءالله باآن قد بلند آنقدر صحبت کردید این تخلف نبود (خنده نمایندگان).منشی- آقای صباغیان بفرمائید.صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا من خواهشم از ریاست محترم محلس اینست که دیروز هم آقای انصاری این تذکر را دادند واقعا درموقع صحبت کردنها با توجه به اینکه با عمهمه و بی نوبت صحبت میشود تذکرات به اندازه کافی داده نمیشود که طبق آئین نامه تذکرداده بشود که این همهمه ها کم بشود آئین نامه می گوید که چه کار بکنیم ظبط در پرونده بکنیم یک نوبت دونوبت همه اینها مشخص است فقط به صرف یک تذکر مشکل را می بینید حل نکرده خواهشم اینست که طبق آئین نامه عمل بشود که ان شاءالله مشل حل بشود. مطلب دیگر این است من ضمن اینکه اعتقاد دارم آقای رجائی سریعتربروند به آن جلسه ساعت 11برسند به این دلیل خودم مختصر صحبت می کنم که سایر برادرانم که وقت گرفتند این فرصت برایشان باشد ولی ما تحربه ای که از کمکی که مجلس کرد برای گزینش نخست وزیر دیدید تجربه زیاد جالبی نبود درآخرین بار بازهم آقای رئیس جمهور درحکمی که برای آقای رجائی دادند نوشتند ‹‹‌با توجه به گزینش شما از طرف مجلس›› درحالیکه این یک همکاری بود که کردند هیچ وظیفه ای مجلس دراین مورد نداشت عین این مساله دارد به نحو دیگر توسط آقای رجائی پیاده میشود خواهش ما اینست که ببینید ایشان مختصری از مسائل دیشب جلسه خودشان را گفتند، اینست که ببینید ایشان مختصری از مسائل دیشب جلسه خودشان را گفتند، گفتند درآنجا مطالبی مورد بررسی قرار گرفت واینها خود این مساله یعنی جلسه ای که 4 یا 5ساعت وقت بوده حتی درفاصله جهار یا پنج دقیقه روویش هم که متوجه بشوند جه مسائل درآنجا گذشته به اطلاع کسی نرسید واین از نظرکلی مجلس را ردیک محظور قرار دادن است ، مشورت بطرو رسمی یک حالتی دارد وفردفرد مجلس میتوانند طرف مشورت قرار بگیرندولی اگر بطور جمعی مورد مشورت قرار بگیرندومسائل را ردجراین بگذارند بعد هم یک اظهار نظرهائی بشود اینجاد یک نوع مسؤولیتهائی می کند درحالیکه قانون اساسی این اجازه را به مجلس نداده ومجلس طبق همان اصل 133 که شما قرائت کرددیدقاعدتا باید کابینه با پیشنهاد آقای نخست وزیر وتصویب رئیس جمهور تعیین بشود وبه مجلس بیاید خواهش همه این است خود ایشان اعتقاد دارند آقای رئیس جمهور هم اعتقاد دارند که بروند آن تفاهمی که امام دستور فرمودند که رسما درپاسخی که به نامه آقای بنی صدر هم دادند دیروز باز اینجا قرائت شد امام خودشان هم اظهارنظر نفرمودند با وجودیکه تقریبا از ایشان سوال شده بود گفتند تفاهم کنید وسعی کنید افراد معتقد به انقلاب ومدیرو مدبراین سه شرط اساسی است که دیروز دراین نامه بوده وباتوجه به این یک تفاهمی برسند وآن کابینه را به مجلس ارائه بدهند که مجلس نسبت به آن کابینه وبرنامه اظهار نظرکند مطلب دیگر با وجود اینکه تذکرداده شده بود من خواهشم این است که برای اینکه به این مسائله خاتمه داده بشود همانجور که دستگاه رادیو امروز صبح این خبررا گفت وآن برادرانی که شرکت کرده بودند بعنوان هیات اعلام کرد برخلاف این هم بعنوان کی مساله خبری اعلام بشودکه برای همیشه خاتمه داده بشود چون این مسائل ازموج اقسام بخش میشود همه گوش نمی کنند ووقتی هم که خلاصه نتیجه اخباررا رادیو می گوید این مسائل گفته نمیشود، متشکرم.محمد یزدی- من تذکر را اینجا لازم میدانم.رئیس- خیلی خوب الان نوبتتان هم نزدیک است آقای رجائی جواب بدهند.رجائی – آقای صباغیان عرض کنم که حتما دربیان من کی اشکالی وجود داشته که این وضع را بوجود آورده من دومرتبه می گویم من برای شرکت درآن جلسه ازشما نظرخواهم نکردم. من چون براساس برنامه اعلام شده مجلس آ‚ده بودم برای گزارش واین گزارش بالطبع احتمال اینکه ساعت یازده که هیچ تا دوازده ویک و به فردا هم بکشد عرض می کنم که من برای تکمیل کارم درکابینه درساعت یازده جلسه ای با آقای بنی صدردارم. وچون قبلا دراینجا اعلان شده بوده که من بایستی می آمدم وگزارش میدادم ، آمدم اگر شما اجازه میدهید که من گزارش ندهم نه اینکه درآن جلسه شرکت کنم من هرگز نمی خواهم چنین کاری بشود که مجلس بگوید بعد بگویند که بله، مجلس دستور داد برو یا مثلا آقای رئیس جمهور صحبت کن نفاهم کن یا نکن این نیست چون وقت مال شماست ومن موظف هستم که گزارشم را کامل بدهم اگر اجازه میدهید که از این وقت من استفاده بکنم برای آن کار یا هرکاردیگری بروم مساله اینجاست.توکلی- درحقیقت این تغییر دستور است وباید رای گرفته بشود.رئیس- خیلی خوب چون تغییر دستوراست اول اخطارقانونی آقای آیت را بشنویم بعد رای بگیریم بفرمائید.آیت- اصل یکصد وسی وسوم را اول می خوانم وبعد توضیح میدهم ‹‹ وزراء به پیشنهاد نخست وزیر وتصویب رئیس جمهور معین وبرای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند›› تاآ“جا که من اطلاع دارم این عمل تا اینجا انجام شده است جز درمقابل وزارت دفاع یعنی مطابق نامه ایکه خوانده شد آقای رجائی کابینه شان رادیروز کتبا به مجلس معرفی کردند آقای رئیس جمهور هم نمیتواند موافقت خودشان را پس بگیرد فقط ردمورد وزارت دفاع که موافقت نکرده است ایشان خق دارند که با پیشنهاد آقای رجائی موافقت بکنند یا نکنند بنابراین امروز بایستی مطابق قاعده کابینه درمجلس مورد بررسی قرار بگیرد.رئیس- خیلی خوب بفرمائید آقایان همانطور که تذکر آقای رجائی صریح وروشن بود ایشان فقط اجازه میخواهند که مجلس موافقت کند دستور مجلس تغییربکند که ایشان بروند برای تکمیل کارشان با آقای بنی صدر. اگرما موافقت کنیم که دستورمجلس دراین حد تغییر بکند ایشان میتوانند تشریف ببرند. آقایانی که باتغییر دستورمجلس موافقند قیام بکنند (اکثربرخاستند) تصویب شد آقای رجائی تشریف ببرید.رجائی – خیلی متشکرم ، خداحافظ.رئیس- برنامه بعدی رسیدگی به اعتبارنامه آقای تاتاری است ، آقای دکتریزدی تشریف بیاورند برای گزارش .سلامتیان – بالاخره کابینه به مجلس معرفی شد یانشد.رئیس- بعد معلوم میشود بفرمائید بنشینید .سلامتیان – مادة 66 به من اجازه میدهد صحبت کنم .رئیس- آن مورد بحث ما نیست شما بفرمائید بنشینید.سلامتیان – پس شما هم بفرمائید .رئیس- چشم .4- طرح وتصویب گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه آقای تاتاری نماینده زاهدانرئیس- برنامه بعدی رسیدگی به اعتبارنامه آقای تاتاری است آقای دکتر یزدی برای قرائت گزارش تشریف بیاورید.یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین . برادران وخواهران سلام علیکم .موضوع اعتبارنامه آقای محمد علی تاتاری نماینده زاهدان .پرونده اعتبارنامه آقای محمد علی تاتاری که بعلت اعتراض ومخالفت آقای فواد کریمی به کمیسیون تحقیق ارجاع شده بود مورد بررسی قرار گرفت آقای فؤاد کریمی موارد اعتراض خود را به کمیسیون ارائه دادند آقای تاتاری درجلسه کمیسیون حضوربهمرسانیدو توضیحات لازم را به سمع کمیسیون رسانیدند کمیسیون تحقیق بعد از بررسی اعتراضات واستماع توضیحات آقای تاتاری اعتبارنامه آقای تاتاری را به اکثریت آراء تایید وتصویب نمود .باتشکر- مخبرکمیسیون تحقیق

بعد ازاین رای کمیسیون امروز آقای فؤاد کریمی طی یک نامه ای کتبا

مخالفت واعتراضشان را نسبت به این پرونده پس گرفتند که عینا به هیات رئیسه محترم تقدیم میشود .رئیس- آقای فواد کریمی اعتراضتان را پس گرفتید؟فؤاد کریمی – لطفا بخوانید .رئیس- اقای دکتر یزدی بخوانید.دکتریزدی- کمیسیون محترم تحقیق همانطور که کمیسیون متحضر است علت مخالفت من به اعتبارنامه آقای تاتاری سندی بودکه به آن کمیسیون محترم تقدیم شد امامتاسفانه کمیسیون اولا مرا برای توضیحات بیشتر نخواست وبدون شنیدن توضیحات مخالف رای داد وثانیا پرونده ایشان ازمرکز اسناد وانقلاب اسامی خواسته نشد اما برای رعایت وقت حیاتی مجلس درشرایط اضطراری کنونی اعتراض خود را پس می گیرم ( همهمه نمایندگان ).رئیس- این پس گرفتن نیست .دکتر یزدی – پس اجازه بدهید من یک توضیحاتی بدهم جون بعضی از آقایان اعضاء از من می خواهند که توضیح بدهم اولا پرونده ایشان از مرکز اسناد خواسته شده یعنی ما ازابتدای کار کمیسیون هم طی نامه ای از هیات محترم رئیسه خواسته بودیم که کلیه کسانی که پرونده های آنها به کمیسیون تحقیق برای بررسی ارجاع میشود ازمرکز اسناد خلاصه پرونده آنها بیاید. تاآنجائی که ما میدانیم خلاصه پروندة آقای تاتاری هم دراختیار کمیسیون تحقیق گذاشته نشده وچون موردی هم که آقای فواد کریمی اعتراض کرده بودند کی ورقه ای بودکه البته توی این پرونده نیست. آنجا هست ( خطاب به یکی از منشی ها ) ( منشی خیر ) عرض کنم که تنها ورقه ای که آقای فواد کریمی به کمیسیون تحقیق داده بودند نامه ای بود که شخص به نام دبیرحزب رستاخیز به آقای تاتاری نوشته بود که شما به سمت عضو ومشاور درفلان کمیته منصوب میشوید ولی چیزی که نشان بدهد که آقای تاتاری قبول کردند وشرکت کردند دراختیار کمیسیون گذاشته نشده وعلاوه براین آقایان تاتاری درجلسه کمیسیون اسناد ومدارکی را ارائه دادند که به دلیل مخالفتشان با حزب وعدم حضور وشرکت درحزب باعث درد سرهائی برای ایشان شدند وایشان را اززاهدان به ایرانشهر منتقل کردند لذا با این توضیحات کمیسیون رای خودش را داده و بیش از این نمتوانست منتظر تاخیر درارسال خلاصه پرونده ازمرکز اسناد بشود.رئیس- بله ، آقای فواد کریمی شما نمیخواهید صحبت کنید ؟فواد کریمی – بنده اعتراضم را پس گرفتم .رئیس- اعتراضتان را پس گرفتید ؟ ( کریمی – بله )چند نفر از نمایندگان – را ی گیری کنید.رئیس- بله ، آمار را بگیرید.یکی از نمایندگان – آقای تاتاری شاید مطلبی داشته باشند.رئیس- وقتی که اعتراضی نیست ایشان هم دفاع وبحثی ندارد. آقایان سرجای خودشان بنشینند که مشخص بشود که ببینیم اکثریت هست یانه .غفاری قره باغ- اقای هاشمی به گزارش کمیسیون تحقیق واعتبارنامه ای که مطرح است درمجلس نمیشود رای گرفت. برای اینکه کمیسیون تحقیق از شخصی که با اعتبارنامه ایشان مخالفت کرده بود باید میخواست که بیایند وتوضیح بدهند ومدارک و اسناد لازم را دراختیار کمیسیون تحقیق بگذارند چون اینکار را نکرده است واز ایشان نخواسته است بنابراین کار کمیسیون تحقیق ناقص است ونمیشود نسبت به این اعتبارنامه درمجلس رای گیری کنیم.دکتر یزدی- مدارک و اسناد را آقای فواد کریمی دراختیار کمیسیون گذاشته اند ولی از مرکز اسناد ملی چیزی در اینمورد به کمیسیون تحقیق نرسیده است. رئیس- ایشان مدارک ومطالب مربوط را دراختیار کمیسیون تحقیق گذاشته اند منتها آقای مخبر کمیسیون میگویند که پرونده ازمزکز اسناد نیامده ( قره باغ- اینکه نمیشود) چرا. مابمرکز اسناد ملی نامه نوشته ایم. آنها لابد چیزی نداشته اندکه بفرستند ( قره باغ- این کار ناقصی است وباید تحقیق بشود ) ما درمورد همه این نمایندگان نوشته ایم که اگر چیزی دارید بدهید وقتی نیامده است ه ما نمیتوانیم برویم تحقیق بکنیم.دکتر یزدی- معترض هم چیزی نداشته است .رئیس- بله لابد چیزی ندارند ومعترضی هم نداشته وچیز معینی هم وجود ندارد. قره باغ – اصلا این مخالف …رئیس- آقای قره باغ حرف شما تمام شد بفرمائید بنشینید.قره باغ- من میگویم ازنظر آئین نامه داخلی مجلس هم طرح اعتبارنامه اقای تاتاری درست نیست برای اینکه مخالف مدعی است که من را به کمیسیون تحقیق نخواسته اند.رئیس- من گفتم ومخبر کمیسیون هم که جواب داد. بفرمائید بنشینید . معترض هم که اعتراضشان را پس گرفتند. آقای دکتر دیالمه بفرمائید.دکت ردیالمه – عین همین برنامه قبلا درمورد پرونده آقای صباغیان که آقای کریمی هم مخالف ایشان بودند انجام شد ایشان مخالفتشان را پس گرفتند قبلا دوسه مورد دیگر هم مشابه همین بوده که اصلا درمورد آنها رای گیری نشده حتی باقیام وقعود هم نبوده.رئیس- باقیام وقعود شد( دیالمه – با قیام وقعود هم مواردش را ببینید درصورت مشروح مذاکرات هست ) با قیام وقعود رای گرفتیم . برای اینکه محکمتر باشد 189 نفر درجلسه حاضرهستند آقایانی که با اعتبارنامه ( یکی از نمایندگان – آقای تاتاری دفاع نمیکنند ؟ ) احتیاج نیست که آقای تاتاری دفاع کنند آقای تاتاری بایستند که آقایان ایشان را ببینند. آقایانی که با اعتبارنامه آقای تاتاری از زاهدان موافقند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) اکثریت کافی آورند، اعتبارنامه آقای تاتاری از زاهدان تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ).5- طرح گزارش شعبه 9راجع به اعتبارنامه آقای بهروزیه از شهرستان کلیبر است آقای بهروزیه بایستند تانمایندگان ایشان را ببینند. گزارش شعبه را قرائت کنید.کیاوش ( منشی ) – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، پرونده انتخاباتی آقای حسن بهروزیه از شهرستان کلیبر درساعت دو ونیم روز 9/ 6/59 درشعبه 9مورد بررسی قرار گرفت وبا اکثریت آراء تایید گردید.عده ای از نمایندگان – چرا مخبر شعبه گزارش را نمیخوانند؟رئیس- بله مخبر شعبه باید بخواند. مگر مخبر شعبه نیست؟ آقای بشارتی تشریف بیاورید.بشارتی ( مخبر شعبه پرونده انتخاباتی آقای  )- بسم الله الرحمن الرحیم الله الرحمن الرحیم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، پرونده انتخاباتی آقای حسن بهروزیه ازشهرستان کلیبر درساعت دونیم روز  9/ 6/59 درشعبه 9 مورد بررسی قرار گرفت وبا اکثریت آراء تایید گردید.با احترام – مخبر شعبه 9 همتی – بنده مخالفم .رئیس- بنابراین پرونده آقای بهروزیه به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. دیگر کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد).عباس عباسی- اقای هاشمی مخالفین باید به کمیسیون تحقیق بروند ودلایل مخالفتشان را بگویند ولی چندین مورد پیش آمده است که اصلا به مخالفین اطلاع نداده اندویا نگذاشته اندکه به کمیسیون تحقیق بروند.رئیس- خوب حالا بروند وبه کمیسیون تحقیق اطلاع بدهند.عباس عباسی- مخالفین که به کمیسیون تحقیق میروند به آنها میگویند وقت دیگر ، وقت دیگر.رئیس- اینطور نیست اگر رفتید وگفتند نه، به من بگوئید که من ترتیب آنرا بدهم وازکمیسیون تحقیق خواهش میکنم این مطلب را مورد توجه قرار دهند وترتیب آنرا بدهند.6-قرائت استعفا نامه آقای زید بهبهانیرئیس- برنامه بعدی مان قرائت استعفانامه آقای زید بهبهانی است آقای کیاوش قرائت کنند.کیاوش ( منشی )- بسمه تعالی. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی.بعد از اسلام وتحیت وعرض تشکرازاینکه اعتبارنامه حقیر را مورد تصویب قرار داده اید چون به خوردگی و فرسایش مفصل ران مبتلا شده ام وطبق نظریه متخصصین باید جراحی بعمل بیاید درنتیجه مدتی قریب سه ماه باید مورد عمل قرار بگیرم وبعد آنهم باید بشدت مراعات نموده وفعالیت ننمایم با توجه باین مساله واهمیت وسنگینی بارنمایندگی ، انجام وظیفه آنطور که شاید وباید برایم مقدور نیست لذا ضمن تشکر وعذر خواهی از موکلینم ودعای خیر وطلب توفیق جهت برادران درجهت خدمت باسلام عزیز بدینوسیله استعفای خود رااز این تاریخ تقدیم وخداحافظی مینمایم.با عرض ارادت . محمد زید بهبهانی نماینده شهرستان ماهشهرچند نفر ازنمایندگان – ما متوجه نشدیم دوباره آهسته تر خوانده شود.کیاوش- خط ایشان طوری است که بهتر از این نمیشد خواند.رئیس- میگویند یکبار دیگر خواهده شود بدهید من بخوانم اقایان میگویند یکبار دیگر خوانده شود ( بعضی از نمایندگان – احتیاجی نیست ) بله اگر کسی بخواهد میتواند بیاید نامه را بخواند ما برای آقای زید بهبهانی طلب سلامتی میکنیم وامیدواریم که خداوند ایشان را شفا بدهد وبتوانند درهرکجا که هستند برای این مردم وبرای دینشان وانقلابشان خدمت بکنند البته ایشان طبق آئین نامه پانزده روز باز فرصت دارند اگر وضع خودشان را ببینند که میتوانند درمجلس خدمت کنند بعد تشریف خواهند آورد واستعفایشان را پس میگیرند. قائمی (منشی) – بسم الله الرحمن الرحیم . غائبین جلسه علنی فوق العاده ساعت 11صبح روز دوشنبه 10/ 6/59 .آقایان : مهدی کروبی ازالیگودرز- محمد زید بهبهانی ( که حالا براین اساس استعفا کردند) مولوی نظز محمد دیدگاه از ایرانشهر.میدانید که عده ای هم هستند که هرروز غیبت موجه دارند واین راما نمیخوانیم درعین حال برای دیروز بعلت تشکیل کمیسیونها از ساعت هفت و نیم تا یازده امکان کنترل تاخیر بوسیله مسوولین حضور وغیات میسر نبود.7- بیانات بعد از دستور آقای محمد منتظریرئیس- برای نطق های بعد از دستور دونفر هستند که آقایان به ترتیب تشریف بیاورند صحبت کنند وبعد ازختم جلسه یک مقداری با اقایان صحبت داریم که زیارتتان میکنیم. ناطقین بعد ازدستور را دعوت کنید.منشی ( الویری ) – آقای حجت انصاری از لاهیجان .رئیس- آقای حجت انصاری ( یکی از نمایندگان – ایشان درجلسه نیستند چون اطلاعی نداشتند).منشی – لیست آن پخش شده وخدمت آقایان داده شده است.رئیس- لابد ایشان خبرنداشتند نفر بعدی آقای منتظری .یکی ازنمایندگان – نوبت ایشان چه میشود. از نوبت خارج میشوند؟منشی- نه ، نوبت ایشان محفوظ میماند برا یجلسات بعد چون ایشان مدتی مریض بودند و خبر نداشتندمحمد منتظری- بسم الله الرحمن الرحیم . چند موضوع بود که میخواستم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم . اول مساله صحبتهائی است که معمولا رداینجا میشود. برادران وقتی که درخارج مسائلی مطرح بیشتر جنبه های مکتبی برایشان مطرح هست ولی وقتی که اینجا پشت میروفون میایند مساله ای که مطرح میشود نان وآب ومشکلات منطقه ای است . بنظر میاید که این باید مورد بررسی قرار بگیرد وخود مایک جمع بندی بکنیم ببینیم که آیا این زمینه ها را از پشت این میکروفون مطرح کردن چه دردی را دوا میکند جز اینکه مسائل مادی را بیشتر درذهن مردم ودرافکار توده ترویج میکند واین ضرردارد ما اگر روی بهد معنوی انقلابمان تکیه نکنیم، درزمینه های مادی باخته ایم زیرا براساس یک سیاست نه شرقی نه غربی ودرگیری هائی که با ابرقدرتها داریم ومشکلاتی که ازاطراف برایمان خلق میشد درزمینه های مادی و رفع مشکلات مادی بآن نتیجه مطلوب نخواهیم رسید بنابراین تکیه روی این مساله که همه بیایند خواهش کنند برق درست شود آب درست شود وبعد ازیکسال همه مردم بگویند خوب چه شد مجلس اینکار را نکرد بنابراین مجلس بی مجلس. مساله دوم اهیمت سیاست خارجی ونقش سیاست خارجی درسیاست داخلی است ورفع مشکلاتی که ما درداخل داریم متاسفانه مسائل جدای از هم مورد بررسی قرار میگیرد یعنی همیشه مطرح میشود که ما درداخل مشکلاتی داریم وتا مشکلات خودمان راحل نکنیم بخارج نمیپردازیم مسائل جدای از هم بررسی میشود میخواهم عرض کنم مسائل داخل وخارج بهم پیوسته است بدین معنا ما وقتی که با ابرقدرتها درگیری پیدا میکنیم طبیعی است که آنها یکعده مزدورانی دارند ودربلوکشان یک کشورهائی وجود دارد که آنها علیه ما متحد میشوند بنابراین ما نمیتواینم درچهار جوب مسائل داخلی غوطه ور بشویم وفقط مسائل ایران برایمان مطرح باشد اگر ما درخودمان فرو رویم وجنبه دفاعی بگیریم وهمه اش درمشکلات داخلی خودمان درجا بزنیم که فقط این روزها بحث این باشد که سرلفظ وقت صرف کنیم. آن میگوید کابینه مکتبی است دیگری میگوید مکتبی نیست وهرکس برسراین مسائل با هم دعوا میکند لذا یک سری مسائلی هست که در هر شهری ودرهر دیاری که میرویم فقط نزاع سرلفظ مکتبی است، فلسطینی ها مکتبی نیستند آن مکتبی نیست این شخصیت در ایران مکتبی نیست آن مکتبی است آن دیگری چیست … والان دارد یک شکلی میشود من البته کاری به کابینه آقای رجائی یاغیر آقای رجائی ندارم ولی مسائل دارد طوری میشود که پس فردا اگر این کابینه آٌای رجائی یا آقای رجائی ندارم ولی مسائل دارد طوری خواهد داشت برای اینکه اینطور که من می بینم یک سری از برادرانی که انتخاغب شده اند ضعیف هستند. پس فردا آبروی مکتب هم دراین کشور خواهد رفت بنابراین اینقدر روی لفظ مکتب تکیه نشود.ما بایستی حساب بکنیم افراد جدی حساب شده ومدبر ومومن وفعال بتوانیم برای کشورمان انتخاب بکنیم متاسفانه یک توافق هائی دارد پشت پرده صورت میگیرد وبعد عمل میشود که چه عرض کنم ( رئیس- هیچ توافقی نیست) بنابراین مساله لفظ نیست مساله واقعیت خارجی وحقیقت خارجی است وما مشکلات داخلیمان را با مشکلات جهان مستضعفین وجهان اسلامی با هم بررسی بکنیم وجدی عمل بکنیم اما نه اینکه دربحث الفاظ بغلتیم که الان متاسفانه دراین ایام دایر است ما الان براساسی که درسیاست خارجی مان خیلی درجا زدیم متاسفانه از کشورهای اطراف داریم و میخوریم وجنبه دفاعی بخود گرفته ایم یعنی حتی عراق وامارات متحده عربی که دارد کم کم مساله اش مطرح مبشود که بیاید علیه ما شکایت بکند وجنبه عربیت بخ هود بگیرد وما هم عجم بشویم ومثلا اشغالگر سه جزیره، یعنی این رقم دربخش سیاست خارجی ما، ضعیف عمل کرده ایم ، تااینکه بیایند یک همچون نیروهائی که معلوم نیست واصلا سروته آنها به هیچ نمی ارزد بیاند وعلیه ما ادعا بکنند. ما معمولا درداخل به خودمان فرو رفتیم وخیال میکنیم که دنیا را گرفتیم. بنظر میرسد که یکسال دیگر هم که بگذرد بایستی ازیک سری از کشورها خواهش بکینیم که بیانید با ما بنشینند ما دوستان خارجی مان را بررسی نکرده ایم، تعاون وپیوستگی و همبستگی با دوستان خارجی مان را همینطور بررسی نکرده ایم. مابادوستان درجه 1، درجه 2 ، درجه 3 ( امور نسبی است ) این کارها را نکرده ایم ،کشورهائی که درجهان عرب با ما بیشتر میخورند و بیشتر میتوانند باما هماهنگ باشند هماهنگ نشده ایم ، با کشورهای نفتی عرب که نسبتا موضع خوبی دارند معمولا میخواهیم آنها مار حمایت بکنند. وما ازآنها هیچ حمایتی نکرده ایم یعنی مثلا ما برا ی الجزایر یا لیبی یا سوریه وامثال این کشورها درزمینه عملی کاری صورت نداده ایم . بنابراین موضع آنها هم ضعیف خواهد بود وکاری نمی توانند بکنند وما اگر خواستیم دززمینه های مختلف سیاست خارجی درمنطقه نسبت به دشمنانمان نقش تعیین کننده داشته باشیم بایستی اینها را باخودمان هم آهنگ بکنیم ما الان درزمینه قطع نفت عملا خنثی شده ایم یعنی نفت را ما قطع کرده ایم ولی عراق و عربستان سعودی آ‚ده تامین کرده است پس ما چه کاری دراین کشور کرده ایم؟ اگر ما با کشورهای نفت خیز عرب وجهان سوم که نسبتاموضع مترقی دارند ویاخوبند هماهنگ میشدیم والان نداریم ویا شعار هم نمیشود . بنابراین درموضع ضعف قرار میگیریم . درمساله خاورمیانه عربی ومساله فلسطین متاسفانه شعاردادیم که کاری صورت ندادیم و همه مان هم دراین مساله مشترکیم ومعمولا هم ایرانیها اینطور هستند البته ممکن است شامل خود بنده هم بشود ، ایرانیها اهل شعارند وکمتر اهل عمل نسبت به سیاست خارجی هستیم وفلسطین ، فلسطین کردن هم فایده ندارد ولذا الان کاری که صورت ندادیم هیچ به ضررآنها هم تمام شده است . چرا؟ وقتی انقلاب ایران پیروز شده است برای جنبشهای آزادیبخش درمنطقه نقشه کشیده اند خواهند داشت بنابراین اینها پیروز میشوند ومنافع امپریالیستها را درهم می شکنند بنابراین نقشه کشیدند که بعد از پیروزی انقلاب ایران، هرچه بیشتر انقلابهای منطقه را ودر راسش انقلاب فلسطین را ضربت بزنند، و متاسفانه ضربت هم دارد می خورد چه درجنوب لبنان ، چه درخود بیروت، چه درکشورهای عربی دارد این شکل میشود. یعنی روز به روز انقلاب فلسطین رادارند تضعیف می کنند. با از بین رفتن انقلاب فلسطین یا تضعیف آن وضع مسلنانهای منطقه ، وضع مسلمانهای غیرفلسطینی درلبنان به هم می خورد بنابراین پیروزی ما یک مسائلی را برای ما بدنبال دارد که بایستی بی تفاوت نباشیم وآن نقش فعال درسیاست منطقه ودر جهان سوم است و اینجا هم دائما نگوئید که مساله همه مستضعفین جهان را می خواهیم حل بکنیم وغیره ولی وقتی که از جلسه بیرون رفتیم هیچکس اصلا هیچکس را نبیند بنابراین برا ی حل مشکلات مستضعفین وبرای اینکه ما بتوانیم شعارهایمان را درعمل پیاده کرده باشیم اینست که فکری بکنیم وجدی وارد این مسائل بشویم وبرای حل مشکلات خودمان درایران هم نیز لازم است ه سیاست هجومی ردجهان خارج دشاته باشیم ما فقط برای ایران خلق نشده ایم . ما برای منطقه وبرای جهان اسلام وبرای جهان مستضعفین خلق شده ایم اگر ما بیائیم درمنطقه عربی نقش فعال داشته باشیم دگیر عراق وعربستان سعودی نمی تواند برای ما شعار عربیت بدهد ومساله اسلام عچمی مطرح بکند. الان اینها درمنطقه دارند یک پیشرفتهائی می کنند مساله اینکه مفتی های مراکش وتونیس ومصرو عربستان سعودی جمع شده اند وجلسه می گیرند وما اینجا می نشینیم ونقشه می کشیم ومی گوئیم که بلی یک اعتراضی بکنیم ، یک نامه ای بنویسیم و بگوئیم که چرا اینکار را کرده اند واینها مفتی های مزدوری هستند. اما وقتی که این ابتدایش باشد یک سال دیگر که بگذرد شاید کوششهای امپریالیستها ده مقابل بشود برای چلوگیری از این ما باید فعالانه درمنطقه عربی خاورمیانه ونسبت به سرنوشت مسلمانها شرکت بکنیم، اگر فعالانه شرکت نکنیم ، این توطئه ها را می چینند وبعد ما رامحاصره می کنند درجنگ سرد تبلیغاتی مارا شکست میدهند. بنابراین برای حل مشکلات خودمان وبرای اینکه حدی ثابت بکنیم که میخواهیم عمل بکنیم بایستی جنبشها را درنظر بگیریم، کشورهائی که بما نزدیکترند در نظر بگیریم وآنها را با خودمان درمسائل اقتصادی ونظامی وسیاسی وجنگی وفرهنگی هماهنگ بکنیم تا بتوانی براساس اتحاد وهمبستگی با اینها درمقابل دشمنانمان بایستیم ومتاسفانه درایران یک سیاستهائی اعمال میشده که مارا ازبسیاری از کشورهای عربی مترقی دور بکنند واین سیاستها باعث شده که ما ضعیفتر بشویم وعملا این نتیجه را میدهد که خلاصه ازآنطرف با شوروی که مخالفیم بخواهیم با آمریکا جدی مخالف باشیم، باید با آنها همانگ باشیم با آنها هماهنگ نباشیم ودر خودمان فرو برویم عملا باید بیفتیم توکانال آمریکا که با کمال تاسف سیاست نه شرقی ونه غربی هم درایران طوری برای بعضی ها نتیجه میدهد که بیشتر خیلی ها شوروی را یم کوبند بعنی درعمل مساله آمریکا کمتر کوبیده میشود البته برای بعضی ها اینطور نتیجه میدهد. بنابراین اگر بخواهیم ازاین سیاست…رئیس- شما دودقیقه دیگر وقت دارید.محمد منتظری- اگر بخواهیم از این سیاستها واز این ضرری که عایدمان شده نجات پیدا کنیم فورا باید تصمیم بگیریم وبا کشورهای جهان سوم وکشورهای مترقی عربی، هماهنگ وهمبسته بشویم وجنبشهای آزادیبخش را بطور جدی تقویت بکنیم وبا جنبش فلسطین هماهنگی نظامی ومالی وتسلیحاتی برقرار بکنیم وکمکش بدهیم که بااین عمل هم شعارهایمان را درعمل پیاده کرده ایم وهم مشکلات خودمان را هم حل کرده ایم یعنی انسجام داخلیمان را وپیاده کردن مکتبمان را ومکتبی بودنمان را با همه این چیزها ثابت خواهیم کرد واینها موثر خواهد بود اگر ما سیاست خارجی واضح وتهاجمی داشته باشیم ازاین جنگهای لفظی که الان متاسفانه دارد درایران دائر میشود ووقتی که مجموعه اش را جمع بکنید به جائی نمی رسد نجات پیدا می کنیم برادرمان اشکال کرده که مساله نان هم برای مردم مطرح است وبا شکم خالی نمیشود.البته هیچ عاقلی منکر این قضیه نیست که مساله نان هم برای مردم مطرح است ، وهمچنین مسائل مادی اما اهمیت درجه 1 چه عرض کنم. باید که بشریت را سوق بدهیم به اینکه مساله مادی بکنبم. درهرحال من صحبت هایم را دراینجا تمام می کنم فقط ازنمایندگان میخواهم که هرچند دردولت آینده بالاخره یک نفروزیرامور خارجه میشود ودولتی تشکیل میشود. درمورد سیاست خارجی با کشورهائی که با اما همگام هستند متحد ووارد مرحله عملی بشویم، درموردکمک به جنبشهای آزادیبخش وجنبش فلسطین. من دیگر عرضی ندارم. فدائی – اقای هاشمی اجازه میفرمائید.رئیس- دیگر بحثی درباره نطقهای قبل از دستورنیست.فدائی- صحبتی که آقای منتظری کردند دررابطه باآن مطلبی است که باید روشن بشود.رئیس- اعتراضتان را بنویسید که خودشان جواب بدهند. ناطقین جلسه بعد رابخوانید.الویری(منشی) – آقای مهاجرانی- آقای محلاتی- آقای موسوی بجنوردی- آقای هاشمیان . این چهار نفر هستند که میتوانند تشریف بیاورند ودرقرعه کشی شرکت بکنند برای قبل وبعد از دستور صحبت بکنند.رئیس- یک تذکر دراینجا داده شد ودوسه نفر دیگر هم قبلا درمورد نظارت مجلس نسبت به رادیو وتلویزیون این تذکر درا داده بودندو سؤال کرده اند که ‹‹ مگر ما نباید ناظر باشیم که درکانال 2 مشروب خواری را به بچه هاغی مسلمان وانقلابی تعلیم ندهند›› . عرض میکنم که چرا طبق قانون اساسی، رادیو و تلویزیون زیر نظر 3 قوه باید اداره بشود. ما منتظر هستیم که تکلیف دولت تعیین بشود بعد مسوولیت رادیو و تلویزیون را مشخص کنیم.هادی غفاری- آقای هاشمی تذکر داشتم.رئیس- دیگر تذکر را عنوان نکنید همین مقدار کافی است.8- پایان جلسهرئیس- وقت جلسه بعدی روز پنجشنبه طبق معمول ساعت 9صبح خواهد بود اما برنامه جلسه فعلا مشخص نیست.1-    چنانچه مساله کابینه تا آن روز طوری باشد که قابل طرح وبحث باشد همان خواهد بود اگر نباشد ممکن است مسائل دیگری درجلسه داشته باشیم که بعدا اعلام میکنیم بهرحال فعلا وقت محفوظ است ومنتظر باشید که ما شب پنج شنبه ان شاءالله از طریق رسانه های گروهی خبر را به اطلاع شما میرسانیم. ما الان جلسه راختم میکنیم وآقایانی کهکار مهمی ندارند میتوانندتشریف داشته باشند تامسائلی دررابطه باکارهای کمیسیونها ومسائل دیگر مطرح شده است که با هم برای هم آهنگی کارها صحبت بکنیم.( جلسه ساعت یازده وبیست دقیقه پایان یافت )

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی