جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 33 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 33 )

  • دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۵۹

1 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2 بیانات قبل از دستور آقایان حسینی نائینی، مهاجرانی، مهدی کروبی.
3 اخذ رأی تمایل درباره نخست وزیری آقای محمدعلی رجائی.
4 بیانات آقای رئیس بمناسبت ورود میهمانان روز قدس.
5 بیانات آقای اسماعیل محمد از جنبش آزادیبخش اریتره.
6 بیانات آقای محمد منتظری.
7 بیانات آقای هانی الحسن نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین.
8 گزارش هیأت منتخب برای تعیین نخست وزیر.
9 پایان جلسه.