خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

  • تهران
  • جمعه ۱۱ آبان ۱۳۷۵

جمعه 11 آبان 1375 //19 جمادی‌الثانی 1417 // 1 نوامبر 1996

 

در منزل بودم. بیشتر وقت، صرف مطالعه کتابی در سیر تأسیس کتابخانه پس از اسلام گذشت. شروع را از زمان معاویه دانسته که توسط خالد، پسر عزیز بن معاویه، تقویت شده و سیر تکاملی در زمان بنی‌امیه داشته و در زمان منصور عباسی، رشد سریع کرده و در زمان هارون‌الرشید و مأمون، به نام بیت‌الحکمه و دارالعلم به اوج رسیده است.

ظهر بچه‌ها جمع بودند. با فاطی در نیویورک، تلفنی صحبت کردیم. گفت با همسر پطروس غالی، [دبیرکل سازمان ملل] ملاقات داشته که او ضیافتی داده است. پیش از ظهر، محسن عموزاده آمد. گزارشی از کار شرکت تعاونی [تولیدکنندگان و صادرکنندگان] پسته داد و از نشر قاچاقی «پیام دانشجو» که به شکایت شرکت تعطیل شده است، شکایت داشت.