خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ سردار سازندگی

با کمک مشهدی رجب، گلدانی را با استفاده از ماده جاذب رطوبت هوا تهیه کردیم.

  • تهران
  • جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۷۵

جمعه 10 فروردین 1375 | 9 ذیقعده 1416 29 مارس 1996

 

در منزل تنها بودم. همه بچه‌ها در سفرند. در گزارش‌ها مسئله [شیوع بیماری] جنون گاوی در انگلستان، همچنان موردتوجه است. قسمت عمده وقت را به مطالعه تاریخ گذراندم. با کمک مشهدی رجب، گلدانی را با استفاده از ماده جاذب رطوبت هوا تهیه کردیم. خاک گلدان را با این ماده برای آزمایش مخلوط کردیم.

خانم دکتر نسرین معظمی، با کشت نوعی میکروب در جزیره قشم، محصولی به دست آورده که در صورت مخلوط شدن با خاک، آب موردنیاز گیاه را از رطوبت هوا جذب می‌کند. برای آزمایش، مقداری با خود آورده‌ام.