خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

  • کیش
  • یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۷۴

یکشنبه ۶ فروردین  ۱۳۷۴ /   ۲۴ شوال  ۱۴۱۵      /  ۲۶ مارس ۱۹۹۵

 

تا عصر در کیش ماندیم. پیش از ظهر از مزرعه جدید نخل و مرکبات بازدید کردم و از جاده ساحلی که در جزیره می‌کشند و از ساحل صخره‌ای غرب جزیره که به خاطر امواج دایمی و صافی آب، جای مناسبی برای هتل است. ساعت ۵ بعد از ظهر به سوی تهران حرکت کردیم. پاسدارها فراموش کرده بودند که چمدان حامل لباس‌هایم را از صندوق ماشین بردارند؛ روز بعد آوردند.