خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی+ سال 1369+ اعتدال و پیروزی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی+ سال 1369+ اعتدال و پیروزی

آیا سد منجیل در زلزله رودبار آسیب دید؟

  • دوشنبه ۴ تیر ۱۳۶۹

دوشنبه 4 تیر 1369  |  2 ذیحجه 1410                               25 ژوئن 1990

 

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسیدم. تا هشت و نیم کارها را انجام دادم. [آقای زنگنه]، وزیر نیرو، همراه مهندس خواجوی آمدند. راجع به سد منجیل صحبت شد. قرار شد همراه دکتر [حسن]غفوری‌فرد برای بررسی وضع سد منجیل، به منطقه بروند که آیا آسیبی دیده یا نه؟ آقای احمد جبرئیل، [رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین] و همراهان به ملاقات آمدند.  او ضمن تسلیت، از مواضع ثابت و قاطع ما تقدیر کرد؛ پاسخ مناسب دادم.

آقای [محسن]نوربخش، [وزیر امور اقتصادی و دارایی] در مورد کمک بانک اسلامی و بانک جهانی اجازه خواست؛ موافقت کردم. آقای [سیدمحمد موسوی]خوئینی‌ها آمد. گزارشی از کار مرکز تحقیقات استراتژیک[ریاست جمهوری] داد و نیازهای ارزی و [ساختمان]محل کار و تقویت مرکز از سوی من را گفت.

آقای [مجید]عباسپور، [مشاور فنی رییس جمهور] آمد. گزارش سفر به ایتالیا و پیشرفت کار صنایع پدافند ش. م. ر[=شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو] را داد و برای تقویت مشاوران استمداد کرد. عصر شورای اقتصاد جلسه داشت. تأمین اعتبار خرید محصولات کشاورزی و سیاست مسکن در دستور بود. قرار شد تکیه بر ساخت انبوه مسکن با متراژ زیرِ 100 متر، وفور مصالح ساختمانی و رواج فروش خانة قسطی و بررسی مسالة عوارض جدید باشد.

شب دکتر ولایتی، [محمدجواد]ظریف و [علی]خرّم آمدند و گزارش مذاکره با برزان[تکریتی، برادر صدام حسین] را دادند؛ معتقدند پیشرفت داشته و مثبت است. متن جواب تلگراف تسلیت صدام[برای زلزله] را پذیرفتم. دیر وقت به خانه آمدم. با مهدی شام خوردیم: سوپ و تخم مرغ.