خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

پرواز انقلاب

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

 

خاطرات دوران مبارزه آیت الله هاشمی رفسنجانی - پرواز انقلاب

تاریخ : بهمن 1357

 آقای هاشمی رفسنجانی پرواز امام خمینی به میهن را در خاطرات خود چنین توصیف می کنند :

اعلان تصمیم امام برای آمدن به ایران،  به هر قیمت و با هر فرضی،  به همه تردیدها و اختلاف نظرها پایان داد.  هرچند که نگرانی‌های ما را دامن زد.  این نگرانی،  طبیعی و منطقی بود. دیروز نگرانِ قتل عام مردم با بمبارانِ هوایی بودیم و امروز نگرانِ حادثه‌ای برای امام که ضربه‌ای جبران ناپذیر ارزیابی می‌شد.

من هنوز نمی‌دانم که چه چیز آن‌ها را از چنین تصمیم خطرناکی بازداشت.  به نظرم بیشتر از مقوله امداد غیبی است و به اصطلاح «نصر بالرُعب».  برحسب قاعده اگر برای این‌ها پی‌آمدهای پرواز انقلاب در پیش بینیِ حوادث روشن بود،  باید همین‌جا کار را تمام می‌کردند.  هر چند که در آن پرواز شمار زیادی از خبرنگارهای خارجی از همه کشورها بودند،  اما آنجا که هستیِ یک رژیم در خطر است و تحولی در یک کشورِ حساس برخلاف خواسته امریکا و انگلیس پیش بینی می‌شود، نمی‌توان این‌گونه چیزها را مانع به حساب آورد.  شاید مانعِ اصلی،  کشیده شدنِ کشور به هرج و مرج در نظر آن‌ها بوده است،  به هر حال،  این یک حادثه مهم تاریخی است که برای آن نمونه قابل قیاسی شاید نتوانیم پیدا کنیم و با تحلیل مادی قابل فهم نیست.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376