خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – دوران مبارزه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – دوران مبارزه

فرار شاه و پیامد های آن

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

 

پس از فرار شاه و اوج مبارزه،  بیم و هراس عمال اصلیِ رژیم را فراگرفت.  این‌ها،  ضمن تلاش مذبوحانه برای حفظ رژیم،  شروع به انتقال بخشی از اموال خود به خارج کردند و خودشان هم برنامه فرار را در دستور کار قرار دادند.  در مدت کوتاهی،  مبالغ هنگفتی از اموال و تعداد زیادی از افراد از کشور بیرون رفت.

اواخر کار، بعضی از کارکنان بانک مرکزی در مورد انتقال ارز به خارج توسط این‌ها افشاگری‌هایی نمودند.  این فرارها هم کمک کرد به تقویت روحی مبارزان و تضعیف روحیه رژیم و وابستگان.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376