خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بررسی عواقب بستن تنگه هرمز در جلسه سران قوا

بررسی عواقب بستن تنگه هرمز در جلسه سران قوا

تماس هاشمی با نخست وزیر

  • چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۲

تمام روز در خانه بودم. عمده وقتم صرف مطالعه شد. با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه و مدیرعامل صداوسیما درباره امور مملکتی، تلفنی مذاکره کردم. احمد آقا هم آمدند و راجع به مسائل گوناگون مشاوره شد؛ ازجمله [سید حسین موسوی تبریزی] دادستان کل انقلاب و [عبدالله نوری] نماینده امام در جهاد [سازندگی].

    شب، جلسه سران قوا در منزل ما بود. درباره جنگ، احتمال رسیدن به بستن تنگه هرمز و عواقب آن و چراغ سبز نشان دادن به شوروی برای ارعاب غرب و راه باز شدن جهت همکاری با شوروی در صورت بسته شدن تنگه هرمز بحث شد. همچنین درباره اعلان شورای عالی قضایی به بانک‌ها در خصوص ضرورت عمل به قراردادهای گذشته قبل از اسلامی شدن قراردادها و نیز ادامه کار شوراهای کشت صحبت شد. شام مهمان ما بودند. عفت هم مهمان داشت؛ خانواده امام و بعضی همسایه‌های جمارانی بودند.