خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1362 – کتاب آرامش و چالش

  • دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۶۲

دوشنبه 24 بهمن 1362

    تا ساعت هشت صبح در دفترم مطالعه می‏کردم. در جلسه علنی مجلس شرکت نکردم و به آقای یزدی [نایب رئیس اول مجلس] واگذار کردم. ظهر در دفترم چند ملاقات داشتم. آقای بهرامی آمد. نامه‏ای از سید عبدالرضا حجازی آورد که برای مسافرت به خارج، توصیه خواسته بود. به ایشان اعتماد نیست؛ در توطئه کودتای قطب‏زاده متهم بود و بازداشت شد، اما نجات یافت.

    آقای [رسول] منتجب‏نیا آمد. از وضع حزب [جمهوری اسلامی] و سرخوردگی نیروهای انقلابی ناراحت بود و راجع به انتخابات شیراز مشورت کرد. اخیراً درگیری داشته‏اند. رسماً شکایت کرده است. یکی از کارکنان مجلس آمد و راجع به استخدام یک نفر در روابط عمومی - که مشکوک است - اطلاعاتی داد.