خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶ / کتاب «سردار سازندگی»

  • شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶// ۸ ذیقعده ۱۴۱۸// ۷ مارس ۱۹۹۸

 

امروز عمده وقت، صرف خواندن بولتن‌ها و گزارش‌های دوران سفرم به عربستان شد. تعداد بولتن‌ها زیاد است؛ از وزارت اطلاعات، کشور، امورخارجه، ستاد افغانستان و عراق، خبرگزاری [ایرنا]، نهاد ریاست‌جمهوری و سپاه و... [ارسال می‌کنند]. درگزارش‌های روز، شروع بحران در منطقه مسلمان‌نشین کوزووی یوگسلاوی دیده می‌شود که روسیه از صرب‌ها حمایت می‌کند.

امروز بازار نجف‌آباد، به عنوان اعتراض به محدودیت [حصر خانگی] آیت‌الله منتظری، به‌کلی تعطیل بوده و گروه‌هایی هم شعار می‌داده‌اند. اعلامیه‌هایی هم در قم و اصفهان پخش شده است.