مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری پارس

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری پارس

در مورد تخلف روزنامه ‏های انقلاب اسلامی و میزان از دستور امام نیز صحبت شد؛ چرا که فکر می ‏کردم خاطر امام از این موضوع آزرده باشد و احتمالاً دیگران هم به ‏این اختلافات دامن بزنند.

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰
پیرامون: موضوعات دیدار با امام خمینی ، اختلافات داخلی ، هیأت بررسی کننده جنگ تحمیلی،

 چه مسائلی در دیدار با رهبر انقلاب ا سلامی مطرح شد؟

در حضور امام امت، مطالبی درباره ملاقات با آقای یاسرعرفات و »هانی ‏الحسن« در ارتباط با جنگ و همچنین سفر هیأت بررسی کننده جنگ عراق علیه ایران داشتیم. به ‏علاوه، در مورد تخلف روزنامه‏ های انقلاب اسلامی و میزان از دستور امام نیز صحبت شد؛ چرا که فکر می‏ کردم خاطر امام از این موضوع آزرده باشد و احتمالاً دیگران هم به‏ این اختلافات دامن بزنند. من به‏ا مام اطمینان دادم که در مورد این دو روزنامه، عکس ‏العملی از ناحیه ما صورت نخواهد گرفت و ما، آنچه را که امام فرموده است ، می ‏پذیریم و نسبت به‏ آن وفاداریم.

 در مورد سفر مجدد هیأت رسیدگی به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چه مسائلی مطرح شد؟

درباره این مسئله هم با امام صحبت کردم. معلوم شد که حرف ایران، همان حرف اول است و چیزی قابل تغییر نداریم. در واقع نکته‏ ای نداریم که بشود بر سر آن چانه زد و یا تخفیفی در مورد آن قائل شد.

تصاویر ضمیمه