خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363- کتاب به سوی سرنوشت

نگرانی هاشمی از تاثیر جامعه مدرسین بر شورای نگهبان

  • دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۳

    تمام امروز را در منزل ماندم. بیشتر به مطالعه پرداختم. آقای غرضی [وزیر نفت] آمد. از بدحسابی سوری‏ها و ندادن پول نفت، ناراحت بود. پیشنهاد داشت با لایحه دولت و تصویب مجلس، برای دادن مهلت و حفظ طلب، تبدیل به وام شود. از وضع فروش و کشش بازار نفت، راضی است. با [پسرم]محسن در بلژیک، تلفنی احوالپرسی کردیم. می‏گفت شایعه سوء قصد به جان من پخش شده است؛ ناراحت بود. گفتم دروغ است. منشأ آن یک مجله عربی مخالف ما است. منابع خارجی از جدا شدن بنی‏صدر از شورای [ملی] مقاومت خبر داده‏اند؛ پیش‏بینی می‏شد.

    شب، آقای امامی کاشانی [از فقهای شورای نگهبان] تلفن کرد. اطلاع داد که شورای نگهبان، صلاحیت آقایان [صادق] خلخالی و [سیدحسین] موسوی تبریزی را - که نامزد نمایندگی مجلس و خبرگان هستند - رد کرده است. از من خواست به آنها بگویم، استعفا بدهند؛ نپذیرفتم. از این کار به آسانی نخواهند گذشت. شورای نگهبان را متهم خواهند کرد که تحت تأثیر جامعه مدرسین عمل کرده است. [رد صلاحیت شدگان] توسل به امام و آقای منتظری و دیگران هم خواهند کرد.

    از جبهه خبر گرفتم. دشمن، آب فراوانی در نقاط حائل بین [نیروهای] ما و خود در جزیره مجنون و منطقه طلائیه انداخته است؛ می‏ترسد. کار پیشرفت ما را هم دشوار خواهد کرد.