خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱

چهارشنبه1اردیبهشت136126جمادی‌الثانی1402      Apr. 21, 1982  تا ساعت نه مطالعه کردم و سپس مراجعان را پذیرفتم. آقای ]صادق[ آیت‌اللهی سفیر جدید ما در مالزی آمد و درباره مالزی مذاکره کردیم. از این که تخصص او نفت است و در رشته دیگری به کار گرفته شده، گله داشت.معاون تشکیلات حزب ]جمهوری اسلامی[ آمد و از نامزد شدن سه نفر در تهران برای انتخابات مجلس بدون مشورت با حزب گله داشت که گفتم موضوع را در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.عصر جلسه هیئت رئیسه داشتیم و اول شب سفیر فلسطین آمد و خبر حمله هشت هواپیمای اسرائیلی را به لبنان داد و من به خواست او خبر ]این حادثه[ و محکومیت تجاوز را به صداو سیما دادم. اصرار داشت با رئیس جمهور هم ملاقات کند که پذیرفته نشد.امروز هم تظاهرات مردم و اعلامیه‌های علما در مورد سلب صلاحیت مرجعیت از آقای شریعتمداری در صدر اخبار است. کشورهای غربی خیلی ناراحت شده‌اند؛ مثل این که امید بسیاری به توطئه کودتا داشته‌اند.رئیس جمهور از تبلیغات یک طرفه شدید و عدم پخش دفاع او ناراضی هستند و می‌گویند نیازی به زیاده روی نیست. ملاقاتی با ابوشریف ]عباس آقازمانی[ سفیرمان در پاکستان داشتم. از مقبولیت انقلاب ]اسلامی[ ایران در پاکستان می‌گفت.