خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

  • شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

شنبه 4 اردیبهشت

  تا نزدیک ظهر در خانه ماندم. حاجیه والده که عمل جراحی چشم داشته‌اند، به منزل اخوی محمود منتقل شده‌اند. احوالشان را پرسیدم که گفتند حالشان خوب است و راضیند. دکتر گفته است، اگر
یک هفته دیرتر عمل می‌کرد، چشم غیر قابل علاج می‌شد.پیش از ظهر برای زیارت امام به منزلشان رفتم. آقای خامنه‌ای هم آمدند و ملاقات طولانی شد. آقای خامنه‌ای درباره مراعات بیشتر انضباط در دادگاه‌های انقلاب از ایشان کمک خواستند و امام برای تسریع در امر حذف قوانین غیر اسلامی تذکر دادند.من درباره محدود شدن سپاه پاسداران در اساسنامه جدید و نارضایتی سپاه صحبت کردم. امام فرمودند که تضعیف نشوند و تحت ضابطه هم قرار گیرند. درباره وضع آقای شریعتمداری هم صحبت شد. خبر شدیم که ]محمد جواد [مناقبی را هم بازداشت کرده‌اند.ناهار مهمان احمد آقا بودیم. عصر هنگام رفتن، امام را در صحن حیاط دیدیم و سرپایی صحبت کردیم و من پیشنهاد عفو متهمان کودتا از جمله ]صادق[ قطب‌زاده را دادم. جواب سئوالات حزب جمهوری را روی نوار ضبط کردم.