خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

نگرانی هاشمی از اختلاف بین سپاه و ارتش در جنگ

  • پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۶۰
صیاد شیرازی چگونه جانشین ظهیر نژاد شد؟

 امروز صبح، در منزل آقای خامنه ‌ای جلسه ‌ای داشتیم که جانشین های سران ‌ارتش را که درسانحه هواپیما شهید شده ‌اند - تعیین کنیم. تیمسار ظهیرنژاد هم‌شرکت داشت. آقایان [موسوی] اردبیلی، احمد آقا و مهدوی کنی هم بودند. آقای ‌ظهیرنژاد وضع جبهه‌ها و طرحهای ‌آینده جنگ را گفت. به ایشان پیشنهاد سمت‌ ریاست ستاد شد. راضی نبود و نوعی حذف تلقی‌ می‌کرد و معتقد بود در نیروی‌زمینی، نقش بهتری دارد و در ستاد، نیرویش راکد است؛ ولی نظرایشان پذیرفته ‌نشد. برای ستاد، دولتمردان نظامی لازم است. سرانجام ایشان رئیس ‌ستاد مشترک و آقای صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی شدند. مسأله هماهنگ ‌سپاه و ارتش، در انتخاب آقای صیاد نقش داشت؛ اختلاف این دو نیرو برای‌جنگ بسیار ضرر دارد وهماهنگی شان کار ساز است. سرهنگ سلیمی [به عنوان] وزیر دفاع معین شدند و احکام لازم ‌تهیه شد. امام امروز حکم ها را صادر کردند ونخست وزیر، آقای سلیمی را به شورای ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرد.

 تشییع جنازه شهدا، از مقابل دانشکده افسری و مجلس خیلی با روح و با حال وبا شکوه‌تمام انجام شد. ظهر به مجلس رفتم. کارها را انجام دادم  و بعدازظهرمصاحبه ‌ای با تهران تایمزو ملاقاتی با معاون نخست وزیر رومانی که در رأس هیأتی [به خاطر] مذاکره برای توسعه روابط دو کشور، در ایران به سر می‌برد، داشتم. از پیشرفت مذاکرات، راضی بود و از من دعوت کرد که ‌به رومانی سفر کنم؛ پذیرفتم.

 ملاقاتی با جمعی از مهندسان خط امامی اصفهان داشتم که از برخوردهای ‌آقای طاهری، امام جمعه اصفهان، شکایت‌های غیر قابل توجه داشتند. آقای [مرتضی] الویری  هم آمد و درباره‌سفرشان به کوبا گفت و در رابطه با طرح اطلاعات مرکزی گفتگو کردیم. خبر دستگیری [مسعود] کشمیری عامل انفجارنخست وزیری را داشت؛ که تأیید نشد. خبرهایی از دستگیری ‌گروهی از افراد فعال تروریست‌ها رسید.

 اول شب با سفیر کره شمالی ملاقات داشتم که برای توسعه روابط، تلاش داردو خبر ازآمدن هیأتهای کره‌ای می‌داد. دولت کویت، شکایت کرده که هواپیماهای ما، یک مجتمع‌نفتی را در کویت بمباران کرده‌اند. مسئولان‌تکذیب کرده‌اند.