احکام
  • صفحه اصلی
  • احکام
  • حکم انتصاب آقای علی صیاد شیرازی به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش

حکم انتصاب آقای علی صیاد شیرازی به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش

  • تهران
  • پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۶۰

 

محضر شریف فرمانده کل قوا، حضرت امام خمینی - مد ظله العالی.


با توجه به انتصاب تیمسار ظهیر نژاد به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب تصویب شورایعالی دفاع در جلسه فوق العاده 9 مهرماه 1360 بر اساس بند (د) اصل 110 قانون اساسی، جناب سرکار سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرمانده عملیات شمال غرب به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت حضرتعالی پیشنهاد می‌گردد.


 رئیس شورای عالی دفاع

اکبر هاشمی رفسنجانی

9 مهرماه 1360

 

پاسخ امام خمینی به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی:

بسمه تعالی

 

موافقت می‌شود. (1)

 

9 مهرماه 1360
روح الله الموسوی الخمینی


(1)- به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.