خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

تماس تلفنی بهشتی و حاج احمد آقا با هاشمی** شعار علیه رئیس جمهور در نماز جمعه

  • جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۶۰

 اول وقت، سرهنگ وحید [دستجردی] رئیس شهربانی آمد و گزارشی از وضع شهرها داد.مجموعاً اوضاع را خوب توصیف کرد و حرکات مخالفان را ضعیف و پراکنده. می‏گفت: حمله به دفاتر هماهنگی زیاد است و فرماندهان نظامی و انتظامی خیلی از این تغییر راضیند، ازدوگانگی راحت شده‏اند و تکلیفشان روشن شده، تضاد گذشته رنجشان می‏داده. حرف درستی است.  سپس آقای مصطفی میرخانی آمد و از طرف دکتر پیمان، تقاضای ملاقات و تفاهم داشت‏ و خودش هم از اینکه  در میان همفکران قدیمی‏ اش نیست، ناراحت بود و چاره‏ جویی می‏کرد.  آقای بهشتی، تلفن کردند و درباره مسائل جاری تبادل نظر کردیم. احمد آقا خمینی، تلفن‏ کردند و پیشنهاد مراقبت بیشتر در شهرستانها کردند و از احتمال تظاهرات مخالفان در قزوین‏ و استقبال عظیم مردم کاشان می‏ گفتند. یاسر بهانه ‏گیری دارد و می‏ خواهد به باغی یا کوه یا جای دیگری، برای سرگرمی برود.عفت و فاطی به خانه اقدس خانم مرعشی، برای دیدار بابستگان رفسنجانی می‏ روند. من‏ می ‏خواهم در خانه استراحت کنم؛ اگر بگذارند.  فاطی و سعید، عصری برگشتند و از کثرت جمعیت نماز جمعه امروز می‏ گویند؛ مردم شعارعلیه آقای بنی‏ صدر می‏ دادند و مسئولان آنها را نهی می‏ کردند.  آقای فتوحی همسایه، معاون فروهر، آمد و از اختلافش با فروهر صحبت می‏ کرد؛ مدعی‏ بود که یکی از قضات  زندان اوین رشوه می ‏گیرد. قرار شد دلیلی و سرنخی برای تعقیب ارائه ‏دهند. عصر گروهی از معلولان و آسیب دیدگان جنگ آمدند و جریانهای اعجاب انگیزی ازفداکاری و شجاعت رزمندگان، نقل می‏ کردند.  مادر شهیدی آمد که خود کارگر کارخانه‏ ای در اصفهان است و پسرش از شهدای بمباران‏ زندان »دولتو«  و مسئول سابق اطلاعات سپاه در کردستان است. خیلی صبور و بردبار ومقاوم است. شب، آقای لاهوتی آمد و بحث زیادی درباره موضع ایشان داشتیم. ایشان ازموضع امام،ما، مردم، صداوسیما و مجلس انتقاد داشت.  آخر شب آقای محسن رضائی خبرداد که سی نفر می ‏خواهند دولت را استیضاح کنند.