خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از اولویت های مجلس شورای اسلامی در سال 1359

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از اولویت های مجلس شورای اسلامی در سال 1359

  • سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۵۹

 

تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از اولویت های مجلس شورای اسلامی در سال 1359

تاریخ : 14/5/1359

 

یکی از مهمترین پرسش‌های این روزها، مشخص شدن اولویت‌های کاری اولین مجلس شورای اسلامی بود.

گروهی حل و فصل مسأله گروگان‌های آمریکایی و سر و سامان دادن به وضعیت سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور را مطرح می‌کردند و بعضی نیز رسیدگی به مسائل داخلی را برای تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه طالب بودند و برخی تأکید داشتند که اول باید تکلیف اعتبارنامه آن دسته از نمایندگانی که اعتبارنامه آنها با مخالفت روبرو شده است، روشن شود و بعد به کارهای دیگر پرداخت.

نظر من این بود که مسائل زیادی هستند که می‌توانند به عنوان اولویت کاری مجلس در دستور کار ما قرار بگیرند، مسائلی که باید در مشورتهای عمومی با مقامات اجرایی، ببینیم کدام یک از آنها مهم‌تر است و باید سریعتر مورد بررسی قرار گیرد. مسأله مسکن از مسائل حاد کشور است که مجلس باید راه حلهای آن را روشن کند. برای مسأله‌گرانی و از آن مهمتر برای مشکل بیکاری هم باید فکری جدی کرد. بایستی این مسائل را تحت بررسی قرار بدهیم تا راه‌حل ریشه‌ای برایش پیدا کنیم و طرحهایی هم در شورای انقلاب بود که من فکر کردم بهتر است به مجلس بیاید. به همین دلیل چندی بعد ]در تاریخ  14 مرداد  1359[ طی نامه‌ای به دفتر حقوقی نخست وزیری از آنها خواستم که کلیه مصوبات شورای انقلاب و دولت موقت و نیز لوایحی را که به شورای انقلاب پیشنهاد شده، ولی به تصویب نرسیده برای بررسی به مجلس بفرستند.

اما در این میان، تعیین تکلیف مسأله گروگان‌ها که با سیاست خارجی کشور و مشکلات اقتصادی آن پیوند خورده بود، هر چه سریعتر باید روشن می‌شد و البته شاید اهمیت هیچ مسأله‌ای در حد ضرورت انتخاب نخست‌وزیر و تعیین اعضای کابینه نبود، مسأله‌ای که در همان ابتدای راه با مشکلات زیادی همراه شد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب