رویگردانی غرب از ایران در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب/ تأکید امام بر روابط استراتژیک ایران و چین/ گزارش‌های از سفرهای هاشمی رفسنجانی به چین/ پایه‌گزاری تأسیسات اصفهان از سوی چینی‌ها/ جاز موریان و...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین (گفت و گو)

نقش مهم تجارت در زندگی‌انسان‌ها در طول تاریخ/ فعال شدن بخش خصوصی در ارتباطات تضمین‌کننده همکاری‌های دولتی/ لزوم معرفی امکانات عربستان برای بخش خصوصی ایران/ تلاش‌های فراوان ایران در جهت قطع وابستگی/ وجود نیروهای فنی،...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع بازرگانان عربستان