نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سید ابوالحسن بنی صدر

نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سید ابوالحسن بنی صدر

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰

بسمه تعالی

 

 

 

رئیس جمهور محترم؛

 جناب سید ابوالحسن بنی صدر

پاسخ مفصل مورخ ۲۷/۲/ ۱۳۶۰ آن جناب رسید.

 متاسفانه در این مقاله چیزی که بتواند جوابگوی اصل ۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات افشای اسناد سرّی باشد؛ به دست نیامد .

موضوع را در جلسه رسمی علنی مجلس هم مطرح کردم و مجوّزی برای تحویل اسناد سرّی مجلس ارائه نشد .هیئت رئیسه هم پس از شور خروج این نوار از بایگانی مجلس را تصویب نکرد.

 البته جناب عالی به موجب قانون اساسی در صورت تمایل حق اظهار نظر تان را در مجلس شورای اسلامی دارید و برای اطلاع از اظهارات جناب وزیر مشاور هم از خود ایشان که عضوی از قوه مجریه تحت ریاست شما است ؛ توضیح بخواهید .

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر ضمیمه