خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران ابوالحسن بنی صدر و آرم جمهوری اسلامی ایران به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران ابوالحسن بنی صدر و آرم جمهوری اسلامی ایران به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹

 

ابوالحسن بنی صدر و آرم جمهوری اسلامی ایران به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ : 15/2/1359

 

هنگام تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله آرم جمهوری اسلامی توجه شد و ضمن تأیید رنگهای پرچم رسمی ایران ]در اصل هجدهم[ تصویب شد که این پرچم، با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» مورد استفاده قرار گیرد.

در اجرای این قانون، گروهی از کارشناسان خبره و اهل فن از طرف شورای انقلاب مأمور پیگیری و اقدام شدند. آنها هم مسابقه‌ای در این ارتباط برگزار کردند و در نهایت نیز چند طرح را برای شورا آوردند که از میان آنها طرح آقای ]حمید[ ندیمی، بهتر تشخیص داده شد و به عنوان نشانه جمهوری اسلامی ایران ]در جلسه 15 اردیبهشت  1359[ به تصویب شورای انقلاب رسید.

در این طرح کلمه طیبه «الله» مبنای فرم اصلی آرم بود و از ترکیب‌بندی‌های مختلف آن، مفاهیم اسلامی و انقلابی ارزشمندی حاصل می‌شد.

من این طرح را پس از تصویب شورا، برای شرح جزئیات آن و تائید نهایی ]در تاریخ 19 اردیبهشت  1359[ خدمت امام بردم که ایشان نیز آن را پس از ملاحظه تأیید و تصویب نمودند.

البته بعدآ برای انطباق مشخصات پرچم با قانون اساسی، قرار شد که شعار «الله‌اکبر» به رنگ سفید و با خط کوفی بنایی به نشانه روز پیروزی انقلاب در بیست و دوم بهمن، مجموعآ بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ‌های سبز و قرمز آورده شود.

یکی از نکات مطرح در این ارتباط، مسأله رنگ آرم بود که طبق مصوبه شورای انقلاب و تأیید امام، باید نشانه جمهوری اسلامی ایران به رنگ سبز ـ که رشد و تعالی را تداعی می‌کرد ـ باشد. اما آقای بنی‌صدر در ابلاغ مصوبه شورا، این نظر را عوض کرده و رنگ آرم را قرمز تعیین می‌کند که در نهایت نیز همین رنگ اجرا و عمومی می‌شود. این کار بحث‌هایی را به دنبال داشت.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب