خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

شهیدی که آثارش را هاشمی خواند *** فیزیوتراپی هاشمی در منزل

  • دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۶۵

دوشنبه 19 آبان 1365 صبح زود به بیمارستان جنب خانه امام رفتم. از معده ام عکس برداری شد. فیزیوتراپ‌ها به منزل آمدند و پس از آزمایش گفتند احتیاج به فیزیوتراپی نیست. مقداری از وقتم صرف خواندن آثار یکی از شهدا به نام صادقی شد که مدعی ارتباط با غیب و امام و... بوده است؛ مطالب نه اطمینان آور و نه معلوم است. تا شب در منزل مطالعه می‌کردم.