خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۶۵

سه‌شنبه 11 شهریور 1365  زود به مجلس آمدم. آقای محسن رضایی از جبهه جنوب اطلاع داد که رزمندگان موفق شده‌اند اسکله العمیه عراق را بگیرند. حدود صد نفر اسیر گرفته‌اند. هواپیماهای عراق حمله کرده‌اند و یکی از آنها ساقط شده است. خواست اهمیت کار به مردم توضیح داده شود. فرمانده نیروی دریایی اطلاع داد که یک کشتی شوروی حامل مهمات و موشک را بازرسی کرده‌اند که به صورت ظاهر به کویت می‌رود، اما به احتمال قوی مال عراق است. تلفنی به آقای ]شیخ حسن[ صانعی گفتم که از امام کسب تکلیف کند. امام نظر صریحی ندادند و فقط فرموده بودند که ما نمی‌توانیم با شوروی در بیفتیم. با نخست وزیر مشورت کردم. قرار شد سفیر شوروی را احضار کنند و مطلب را با خود روسها در میان بگذاریم. به نیروی دریایی گفتم که تا معلوم شدن تصمیم نهائی، کشتی را نگهدارند. اولین جلسه بعد از تعطیلی مجلس بود. در جلسه علنی که به موقع تشکیل شد، پیش از دستور درباره جنگ و نصایح اخیر امام صحبت کردم. دو نفر از نمایندگان خط مخالف گروه ]روزنامه[ رسالت از موقعیت استفاده کرده و به رسالتی‌ها و مخالفان دولت حمله کردند. آقای ]احمد[آذری قمی ]صاحب امتیاز روزنامه رسالت[ برای جواب وقت خواست. آقای ]علیرضا[ معّیری معاون سیاسی نخست وزیر آمد و درباره مطالبی که می‌خواهد به سفیر شوروی بگوید، مشورت کرد. به دفترم آمدم. آقای ]احمد[ جنتی آمد و از منتقل شدن خطبه‌های نماز جمعه قم از کانال یک به کانال دو تلویزیون گله داشت. احمدآقا تلفنی گفت خوب است مهمات کشتی شوروی را مصادره کنیم. گفتم از امام اجازه بگیرند. بالاخره نظر صریحی ندادند. بعد از ظهر سفیر شوروی جواب آورد که رهبران شوروی برای ادامه سفر کشتی مصممند و در روسیه همین را به کاردارمان گفته‌اند. پیامی از طریق کاردارمان در روسیه به وزارت خارجه شوروی دادیم. عصر در مشورت با نخست وزیر و آقای موسوی اردبیلی به همین نتیجه رسیدیم که این کار نباید به درگیری با شوروی منجر شود. فعلا سیاست صبر و انتظار داریم.ظهر آقای سعید الذاکرین برای کارهای مجلس و برگزاری سمینار بزرگداشت شهید مدرس آمد. آقای ریاضی برای مشورت در تجویز خرید جدید سپاه از دانمارک آمد؛ کمی گرانتر است ولی عجله دارند. قرار شد حتی الامکان تخفیف بگیرند. عصر آقای ]علی اصغر[ حجازی معاون آقای ری‌شهری آمد و از عملکرد سپاه در خارج گله داشت. اختلاف دارند. از اوضاع افغانستان هم گفت که چند روز قبل به ماموران ما در کابل حمله شده است. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. کلیات آموزش عالی نیمه حضوری تصویب و چند کار دیگر انجام شد. برای انجام کارهای جنگ، شب در مجلس ماندم. امشب عملیات کربلای سه شروع شد.