خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱- پس از بحران

  • دوشنبه ۸ آذر ۱۳۶۱

دوشنبه 8 آذر   دستور جلسه علنی درباره طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی «اصلاحات ارضی» بود. تعاریف و اصطلاحات تصویب شد. دو سؤال هم انجام گردید. ظهر امام جمعه قروه آمد و از اختلاف استاندار و نماینده امام در غرب ]کشور[ گفت و از لزوم تأسیس مدرسه علوم دینی برای شیعه؛ قرار شد کمک کنم.عصر در جلسه نمایندگان عضو حزب جمهوری ]اسلامی[ شرکت کردم. قرار شد چند حوزه و یک کانون برای نمایندگان ]عضو حزب[ تشکیل شود. لیست حدود هفتاد نفر که تقاضای عضویت کرده بودند، بررسی شد، اکثراً تصویب و چند نفری هم علامت سؤال داشتند که قرار شد رسیدگی شود. پس از نماز مغرب آقای ]خسرو[تهرانی و آقای ایمانی آمدند و راجع به بعضی از مسئولان که احتمال ارتباط و همکاری با اجانب درباره آنها می‌رود، مذاکره شد و راجع به تعقیب حزب توده سؤال کردند که نظر جلسه دیشب را گفتم.حاج محسن رفیق دوست هم آمد. راجع به صنایع نظامی حرف داشت. سپاه نقشه حضور در صنایع نظامی دارد؛ راجع به هیأت دولت مطالبی داشت. در دفتر آقای رئیس جمهوری با شورای سرپرستی و مدیر عامل صداوسیما و سران سه قوه جلسه داشتیم. اختلاف هنرمندان اسلامی و غیر اسلامی و اختلاف شورای سرپرستی با مدیر عامل بر سر مدیریت شبکه 2 مطرح و بحث شد. آخر شب به مجلس آمدم.