خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

راه اندازی کارخانه تولید اسفنجی در اهواز

  • دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۶۱

  صبح زود به جلسه شورای عالی اقتصاد رفتم که در دفتر آقای رئیس جمهور تشکیل شد. اخبار اقتصادی جالبی داشتیم. آقای ]محمد[غرضی گفت که مراجعه برای خرید نفت زیاد است و مطمئنیم که بیش از مقدار نیاز می‌توانیم صادر کنیم. ژاپن هم که از ما نفت نمی‌خرید، با جلوگیری از ورود اجناس ژاپنی مجبور به خرید نفت شده است؛ قرار شد در همان حد که نفت می‌خرد، اجازه ورود اجناس ژاپنی داده شود.آقای ]میرحسین[موسوی خبر داد که کارخانه‌های تولید آهن اسفنجی در اهواز، اواسط سال راه می‌افتد و حدود دوونیم میلیون تن آهن اسفنجی تولید خواهد کرد.بحث درباره برنامه پیشنهادی بیست ساله بود که آقای غرضی به خاطر عدم اولویت کشاورزی و تقدم صنعت اعتراض داشت.  5 /5 درصد رشد کشاورزی و  5 /14 درصد رشد صنعت پیش بینی شده است. تا ساعت دوازده بحث داشتیم. ظهر به مجلس آمدم. ظهر و عصر چندین ملاقات داشتم.عده‌ای از دانشگاهیان آمدند و با طرح ادغام دانشگاه‌های پزشکی در وزارت بهداری به خاطر
تغییراتی که در هیئت دولت کرده، مخالف بودند.