خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

  • دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۶۰

 کسالتم ادامه داشت. در عین حال، در جلسه  علنی شرکت کردم و در مورد سوءقصد به جان‏آقای محمد خامنه‏ای، قبل از دستور صحبت کردم. گفتم، منافقین‏به روزگار مافیا، سیا،سازمانهای اشترن و ارگون صهیونیستی افتاده‏اند وچهره‏های محبوب را می‏زنند و از ملت انتقام می‏گیرند که از آنها رویگردان‏است. چند لایحه تصویب شد. شور دوم لایحه مطبوعات مطرح شد. بعد از تنفس،مجلس را به آقای [موسوی] خوئینیها واگذار کردم.

 گروهی از شخصیتهای علمی، اجتماعی، انقلابی و اسلامی که به مناسبت هفته‏وحدت،مهمان ما بودند، به مجلس آمده بودند و در دفترم با آنان ملاقات ومذاکره کردم. بعدازظهر جلسه‏هیأت رئیسه داشتیم. برنامه هفته آینده تصویب شدو درباره قانون جدید کارکنان مجلس،بودجه مجلس، منزل نمایندگان و کارهای‏اداری دیگر تصمیم گرفتیم. عصر مقداری مطالعه‏گزارشها و انجام کارهای‏اداری داشتم.

 چون قرار شد، نطقهای پیش از دستور نمایندگان شهید مجلس را - که 33 نفرند به خانواده‏آنها بدهیم، پیام کوتاهی ضبط کردم که قبل از نوار نطق آنان ضبطشود. انجمن اسلامی فارغ‏التحصیلان فیلیپین آمدند و حرفهایی درباره دانشجویان آنجا و مورو داشتند.

 سفیر ایران در سوئد، آقای گواهی آمد و از ایذاءهای ضدانقلاب و حکام سوئد و مشکلات‏سفارت در آنجا گفت، نمی‏خواهد برگردد. آقای اصغرصباغیان آمد. در افغانستان با مجاهدان‏افغانی ملاقات کرده بود، از استقامت وروحیه‏های اسلامی آنان و انزوای حکومت کودتای‏افغانی و روسها گفت. شب به منزل آمدم. از منزل امام گوشت آورده بودند. آخر شب، سرهنگ‏صیادشیرازی تلفن کرد و گفت در کردستان به پایش تیر خورده و سطحی زخمی شده‏است.