خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

  • دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۰

 خاطره دیروز را نوشتم و مقداری تفسیر قرآن مطالعه کردم. ساعت هشت صبح، جلسه علنی داشتیم. به مجلس رفتم. قبل از شروع دستور، درباره پیروزی آبادان و عملیات منافقان، سخنان‌ مفصلی گفتم. ابعاد پیروزی را روشن کردم  وبه سربازان عراق و کشورهای حامی عراق، اخطار کردم و روشن کردم که بنی‌صدر، مانع حرکت ارتش بود و عمل خرابکاران، برای از بین بردن آثار روانی سیاسی پیروزی است. دستورهای مجلس به خوبی انجام شد. چند طرح ولایحه ‌را برای تصویب به کمیسیون ها تفویض کردیم و چند لایحه را تصویب نمودیم. پس ازجلسه، هیأت رئیسه جلسه داشت. برنامه هفته آینده را تنظیم کردیم.

 گروه بازسازی، پرونده‌های کارکنان مجلس را مطالعه و اظهار نظر کرده بود. چند نفر را به‌انفصال، باز خرید و باز نشستگی محکوم کرده بودند. مورد تصویب‌ما قرار نگرفت؛ تند وافراطی عمل کرده‌اند. قرار شد تجدید نظر کنند.

 بعدازظهر، با سفیر بلژیک ملاقات داشتم. مهندس مروت و آقای [احمد] توکلی برای‌ساختمان خانه‌های نمایندگان مجلس آمدند و پیشنهادات اصلاحی داشتند. بهزاد نبوی آمد ودرباره سیاست بازرگانی و همکاری بیشتر، بین حزب‌و سازمان مجاهدین انقلاب [اسلامی] وترکیب کابینه، مذاکره کردیم.

 شب، در دفتر آقای مهدوی کنی با شورای عالی قضائی و اطلاعات، جلسه‌مشورتی داشتیم. درباره کارهای جاری مشورت کردیم. با آقای ظهیرنژاد و سرهنگ نامجو در اهواز، تلفنی صحبت کردم. آمار اسرای عراقی در شرق کارون‌را 1589 نفر و کشته‌ها و غنائم را هنوز آمار ندارند؛ چون در صحنه‌ای به وسعت 140 کیلو متر مربع، متفرق‌اند و همه اسرا هم هنوز جمع نشده‌اند.

 آقای سید حبیب ا...طاهری، عضو مجلس خبرگان  را که در گرگان ترورکرده‌اند و فک وزبانشان آسیب دیده، به تهران آوردند. در بلوای دیروزخرابکاران، 16 خرابکار کشته و سی نفر از مردم و پاسداران شهید شده‌اند و بیش‌از یکصدوپنجاه نفر، دستگیر شده‌اند.