خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از سقوط دولت امیرعباس هویدا

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از سقوط دولت امیرعباس هویدا

  • شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۶

تحلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی از سقوط دولت امیرعباس هویدا تاریخ: 15/5/1356      با روی کارآمدن حزب دموکرات در آمریکا و آغاز دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر ]در 12 آبان  1355[، شاه که با فریب اردشیر زاهدی، ]سفیر ایران در آمریکا و فرزند فضل‌الله زاهدی، عامل کودتای 28 مرداد  32[، هزینه زیادی برای کمک به پیروزی حزب جمهوریخواه کرده بود، خود را بازنده انتخابات آمریکا دید، به همین علت به سرعت در جهت ترمیم روابط خود با رئیس جمهور جدید برآمد.     ابتدا برای استحکام بخشیدن به پایه‌های حکومت خود به سرکوب شدیدتر مخالفان و دستگیر و تبعید کردن اغلب آنها و مبارزه رودررو با دانشجویان پرداخت و سپس برای جلب رضایت دولتمردان آمریکا طرح "فضای باز سیاسی" و نیز برکناری ]امیرعباس[ هویدا از منصب نخست وزیری ]پس از حدود 13 سال تصاحب این مقام از 6 بهمن 1343 تا 15 مرداد  1356[ و انتصاب ]جمشید[ آموزگار به جای او را به اجرا گذارد.     پس از آن مسافرت شاه به آمریکا ]در 23 آبان  1356[ و دیدار کارتر از ایران ]در  9 دی  1356 [روابط دو کشور را به حدی ارتقا داد که آمریکا، ایران را جزیره ثبات و جیمی کارتر، شاه را ]در مهمانی شامی که به افتخار او در ایران ترتیب داده شده بود[، بهترین دوست خود اعلام کرد.     مطمئن هستم که افزایش مراودتهای شاه با برخی از دولتها  و روابط رو به گسترش غرب با رژیم  و خصوصآ حمایت آمریکا و انگلیس از شاه، به او احساس قدرت و اعتماد به نفس کاذبی داد، که نتیجه آن آغاز دوباره مبارزه جدی رژیم با روحانیت مورد اعتماد و علاقه مردم بود. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری