خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۵۹/ کتاب «انقلاب در بحران»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۵۹/ کتاب «انقلاب در بحران»

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص نامه جیمی کارتر

  • جمعه ۸ فروردین ۱۳۵۹

 

نامه کارتر با امضای او و به طور رسمی از طریق کاردار سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا محسوب می‌شد، به وزارت امورخارجه رسیده بود و آقای صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه آن را در جلسه شورای انقلاب (در تاریخ 8 فروردین  1359)خوانده بود.

من در مصاحبه‌ای که در همین ارتباط داشتم، با شرح چگونگی وصول نامه و قرائت آن در شورای انقلاب، به این نکته اشاره کردم که: «شاید تکذیب این خبر، دلیلش این باشد که آنها نمی‌خواستند این نامه منتشر شده و به اطلاع مردم برسد. چون با توجه به نزدیکی انتخابات در آمریکا، این مسأله می‌توانسته تأثیر بدی بر روحیه مردم این کشور داشته باشد.»

هر چند ارسال پیام مشابه دیگری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای رئیس‌جمهور ایران، تأییدی برای پیام اول شد، ولیکن برخورد نامناسب آمریکایی‌ها در تکذیب نامه اول، اثرات هر دو نامه را تقریبآ از بین برد. شاید اگر آنها حداقل در این اقدام صداقت داشتند، مسائل و مشکلات بین ایران و آمریکا، در مسیر حل و فصل قرار می‌گرفت.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب