وقتی پیام تسلیت رهبری را برای درگذشت آقای هاشمی خواندم دلم برای آقای هاشمی و رهبری سوخت. الهی هیچکس مشاور دین دار و دلسوز خود را از دست ندهد.
او را شهید می دانم