نقش هیأت‌های دینی در امور خیریه/ سابقه گروه‌های امدادی در دوران مبارزه/ عملکرد گروه‌های امدادی زمان مبارزه، قطعه‌ای ارزشمند در تاریخ معاصر/ نقش هیأت‌های مذهبی در گسترش و تداوم مبارزه/ انجام کارهای سیاسی در پوشش...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاحیه بخش قلب و CCU بیمارستان سوم شعبان