حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • میراث ارزشمند آیت‌الله هاشمی اخلاق سیاسی بود.

میراث ارزشمند آیت‌الله هاشمی اخلاق سیاسی بود.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مظلومی مقتدر بود.

  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که موفقیتهای این دانشگاه حاصل توجه آیتالله هاشمیرفسنجانی (ره) به خردجمعی و مشورت در امور است. علی عسکری، آیتالله هاشمی را سیاستمداری ورزیده، عملگرا و واقعنگر میداند که دنیا به او به عنوان چهرهای جهانی و صاحبسبک در حوزه سیاست مینگریست.

 عسکری در اینباره گفت: «اما میراث ارزشمند ایشان، اخلاق سیاسی بود که امروز باید سرلوحه سیاستمداران جوان کشور باشد.» او که در مراسم گرامیداشت یاردیرین امام و رهبری و رئیس فقید هیاتموسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مسجد واحد اصفهان (خوراسگان) سخن میگفت، ادامه داد: «ایشان ویژگیهای منحصر به‌فردی به عنوان یک روحانی صاحبفکر و اندیشه داشت، بهگونهای که از منظر فقاهت و قرآنپژوهی یک چهره جامع دینی بود و از لحاظ سیاسی و اجتماعی فردی آرمانگرا بود و از هیچ کوششی برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی فروگذار نکرد.»

علی عسکری با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت رحلت آیتالله هاشمی (ره) ادامه داد: «دوستی دیرینه ایشان با مقام معظم رهبری قدمتی ۵۹ ساله دارد که سرآغاز آن در بینالحرمین کربلای معلی بوده و دوستی آنها از نوع برادر ایمانی و خللناپذیر بود و هرگز شرایط باعث جدایی این دو شخصیت بزرگ نشد.» به گفته او آیتالله هاشمیرفسنجانی (ره) صاحب ذکاوت و هوش سرشار و معتقد به خردجمعی بود و هیچ کاری را بدون مشورت و همفکری انجام نمیداد و موفقیتهای امروز دانشگاه آزاد اسلامی حاصل بهای ایشان به خردجمعی و همفکری و مشورت است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «آیتالله هاشمیرفسنجانی مظلومی مقتدر بود، چون هرگز در مقابل هجمهها راه تقابل در پیش نگرفت و همیشه هدفش اتحاد و همدلی در سطح آحاد مردم کشور بود.»

 

منبع : روزنامه فرهیختگان 29/10/95