خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۶۶

 

پنجشنبه 9 مهر   |   7 صفر 1408                                     1 اکتبر 1987

 

تا ساعت  ده صبح در جلسه علنی مجلس بودم. ظهر فرمانده توپخانه سپاه آمد و گزارش وضع توپخانه را داد. عصر آقای [موسی] خیّر آمد. مدعی است، زیر دریایی کوچکی برای خرید در کشوری دیگر در اختیار دارد.

امروز تجاوز عراق به دو مرکز فرستنده در غرب کشور داشته‌ایم. در جلسه شورای‌عالی دفاع شرکت کردم. بحث بر سر تسریع یا تاخیر پرونده  F.M.Sدر دادگاه لاهه بود.

بعد از نماز مغرب به دکتر [گودرز] افتخار جهرمی [قاضی ایرانی دادگاه لاهه] گفتم که موضوع  راکد کردن دادگاه لاهه، به بهانه دخالت آمریکا در امور داخلی ایران را  بررسی کنند. دکتر ولایتی درباره تحرک بیشتر در نزدیکی با بلوک شرق برای ترساندن غربی‌ها مشورت کرد. موافقت کردم و قرار شد در نماز جمعه فردا، من هم چیزی در همین رابطه بگویم. با [کمال] خرازی درباره تبلیغات عملیات خلیج‌فارس مذاکره کردیم. به خانه رفتم.