خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال1366- دفاع و سیاست

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال1366- دفاع و سیاست

  • یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶
 

یکشنبه 27 اردیبهشت  |  18 رمضان 1407                     17  می 1987

 

در جلسه علنی مجلس، لایحه ارجاع اختلافات با فرانسه در مورد وام ایران به داوری مطرح بود. قبل از جلسه به خواست ]آقای محمد جواد ایروانی[ وزیر دارائی، تذکر دادم که ارقام در سخنان نیاید تا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.

قبل از دستور از سخنان آیت‌الله منتظری که با اعلان سالگرد مجلس به عنوان «روز قانون» موافقت کرده‌اند، تشکر کردم. تا آخر در جلسه ماندم تا تصویب شد. ظهر چند ملاقات داشتم.]آقای بیژن نامدار زنگنه[ وزیر جهاد ]سازندگی[ آمد و برای تصویب لایحه ادغام دو وزارت خانه جهاد و کشاورزی استمداد کرد.

عصر با ]یوسف بن علوی بن عبدالله[ وزیر مشاور در امور خارجه عمان ملاقات نمودم. از موضع برادر کوچک برخورد می‌کرد و نامه سلطان قابوس را آورده است. من هم مفصل درباره امنیت خلیج‌فارس و روابط کشورهای منطقه صحبت کردم و به عمل کویت اعتراض نمودم.

آقای ]سیدمحمد علی[ ابطحی مدیر رادیو ]= صدای جمهوری اسلامی[ آمد و گزارش عملکرد داد. درباره سخنرانی‌ها تذکراتی دادم. هیأت مرکزی واگذاری زمین آمدند. از کندی پیشرفت کار فروش اراضی کشت موقت و عدم همکاری دستگاه قضائی و ارگان ها در مورد اجرای اصل 49 گفتند.

اعضای کمیسیون کشاورزی ]مجلس[ آمدند و در مورد لایحه ادغام وزارت کشاورزی در جهاد مشورت کردند. قرار شد منابع طبیعی و شیلات، وزارتخانه جداگانه‌ای بشود  و کشاورزی یکپارچه باشد. آقای ]بیژن نامدار زنگنه[ وزیر جهاد ]سازندگی[ هم آمد و برای تصویب لایحه استمداد کرد. آقای ]علیرضا[ سالاری سفیرمان در آلمان آمد و درباره سیاست ما با آلمان، نظر خواست و از بستن ]مؤسسه[ گوته ]در تهران[ اظهار نگرانی کرد و پیشنهاد داشت که بماند و آن را کنترل کنیم.

عصر به خانه رفتم. هنگام افطار آقای سنجقی اطلاع داد که یک کشتی نفتی شوروی در نزدیکی سواحل کویت به مین برخورد کرده و آسیب دیده است. در اخبار هم آمد. هم جالب است و هم نگرانی دارد. بچه‌ها  برای ]مراسم شب[ احیاء به مرکز جامعه الصادق ]= دانشگاه امام صادق(ع) [رفتند و من در خانه تنها ماندم.