خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی نقش رهبری در پیروزی انقلاب از دید آیت الله اکبر هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی نقش رهبری در پیروزی انقلاب از دید آیت الله اکبر هاشمی

  • یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

نقش رهبری در پیروزی انقلاب از دید آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 22/11/1357 یکی از عوامل پیروزی انقلاب، شخص رهبری امام بودند، که لازمه آن مقطع تاریخی و این قدرت عظیم ملی بود. لازم بود کسی این نیروی عظیم مردمی را جهت دهد و هماهنگ و متحد کند. امام وظیفه رهبری را خوب برعهده گرفتند و از عهده آن نیز به خوبی برآمدند. البته شاگردانی خوب، مقاوم و آگاهی نیز داشتند، که ایشان را در این مسیر کمک می‌کردند. در این میان مرجعیت امام، سرمایه بزرگی برای ایشان محسوب می‌شد، زیرا که این امر مشروعیت و مقبولیت کلامشان را دوچندان می‌ساخت و ایشان هم به نیکی از آن بهره بردند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری