خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی قبول ارائه استعفا برای بار دوم از سوی بختیار به روایت هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی قبول ارائه استعفا برای بار دوم از سوی بختیار به روایت هاشمی

  • یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

قبول ارائه استعفا برای بار دوم از سوی بختیار به روایت هاشمی تاریخ : 22/11/1357 با پیوستن بدنه اصلی نیروهای مسلح به انقلاب و مردم و با اعلان بی‌طرفی ارتش در منازعات سیاسی، سقوط بختیار و دولت او قطعی شد.دیگر هیچ نقطه امیدی برای بختیار و حامیانش وجود نداشت، خود او هم این را فهمیده بود؛ این را از مذاکراتش با نمایندگان مهندس بازرگان و قبول ارائه استعفا برای بار دوم، از طرف او ]در 22 بهمن  1357[، به خوبی می‌توانستیم درک کنیم.من در جریان مذاکرات مربوط به استعفای دوم بختیار نیز بودم ولی نه آن روزها و نه بعدها، هیچ متن امضاء شده نهایی از طرف او به عنوان استعفا ندیدم. هر چند که برخی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی مدعی بودند که متن استعفای بختیار را در دست دارند. در روزهای بعد، بختیار کوشید با کسب حمایت دولتهای خارجی، آخرین اقدامات ممکن را برای تداوم صدارت خود به کار بگیرد، اما فعالیتهای او حاصلی نداشت و به ناچار راه پنهان شدن و سپس فرار را همانند ارتشبد قره‌باغی، در پیش گرفت. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری