خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی فرار بختیار از کشور به روایت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی فرار بختیار از کشور به روایت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

  • یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

فرار بختیار از کشور به روایت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ 22/11/1357      با پیوستن بدنه اصلی نیروهای مسلح به انقلاب و مردم و با اعلان بی‌طرفی ارتش در منازعات سیاسی، سقوط بختیار و دولت او قطعی شد.     دیگر هیچ نقطه امیدی برای بختیار و حامیانش وجود نداشت، خود او هم این را فهمیده بود؛ این را از مذاکراتش با نمایندگان مهندس بازرگان و قبول ارائه استعفا برای بار دوم، از طرف او ]در 22 بهمن  1357[، به خوبی می‌توانستیم درک کنیم.     من در جریان مذاکرات مربوط به استعفای دوم بختیار نیز بودم ولی نه آن روزها و نه بعدها، هیچ متن امضاء شده نهایی از طرف او به عنوان استعفا ندیدم. هر چند که برخی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی مدعی بودند که متن استعفای بختیار را در دست دارند. در روزهای بعد، بختیار کوشید با کسب حمایت دولتهای خارجی، آخرین اقدامات ممکن را برای تداوم صدارت خود به کار بگیرد، اما فعالیتهای او حاصلی نداشت و به ناچار راه پنهان شدن و سپس فرار  را همانند ارتشبد قره‌باغی، در پیش گرفت.     چگونگی فرار بختیار، نخست وزیر و قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش شاه، از جمله مسائل نامشخص آن روزهاست؛ ما حتی در شورای انقلاب نیز این مسأله را بررسی کردیم، اما نتیجه قابل قبولی حاصل نشد.منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری