کارگران، قانع‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه/ عدم پرداخت حقوق، دردهای جدید قشر کارگر/ عوارض نارضایتی قشر کارگری در جامعه/ اهمیت تأمین معاش برای انسان‌ها/ حقوق، مطالبه عقلی و شرعی همه کارگران/ کارگران، زیربنای جامعه در...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از نمایندگان کارگران و مسئولان تشکیلات کارگری